Základní škola

  • Základní škola se nachází v centru obce Chvalčov, asi 3 km z Bystřice pod Hostýnem směrem na Vsetín. Škola byla postavena v roce 1960, je průběžně modernizována. V roce 2009 byl otevřen sportovní areál s novou tělocvičnou a velkým venkovním hřištěm, v roce 2013 byla dokončena rekonstrukce budovy – zateplení, radiátory. V roce 2018 byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce vnitřních prostor. Škola disponuje počítačovou učebnou a interaktivními tabulemi ve všech třídách. Anglický jazyk je vyučován již od 1.ročníku. Samozřejmostí je individuální péče, logopedický kroužek. V současné době je v základní škole 5 tříd, celkový počet 64 žáků. Žáci jsou vyučování podle školního vzdělávacího programu Podhostýnská tvořivá škola, který je k nahlédnutí v kanceláři školy.

    Velmi obsáhlá je nabídka zájmových aktivit a mimoškolní činnosti, na kterých se podílí velkou měrou Klub rodičů ZŠ Chvalčov. Ředitelkou školy je Jana Kubaníková. Podrobnější informace naleznete v jednotlivých rubrikách našeho webu.

    Aktuality základní školy

  • všechny aktuality základní školy