O nás

Dokumenty – Školní vzdělávací program Podhostýnská tvořivá škola,  Školní vzdělávací program školní družiny, Školní vzdělávací program Podhostýnská mateřská škola,  Školní řád ZŠ a Školní řád MŠ, Vnitřní řád školní družiny, Vnitřní řád školní jídelny jsou k nahlédnutí v ředitelně školy v úředních hodinách (Po-Pá, 9:00-12:00, 13:00-15:00).