Školská rada ZŠ Chvalčov

Základní informace o školské radě, pravomoci

Podle zákona č. 561 (školský zákon) § 167 je školská rada (ŠR) povinný orgán při ZŠ, SŠ a VOŠ. Umožňuje zákonným zástupcům žáků, zletilým žákům, zřizovateli, pedagogům a dalším osobám podílet se na správě školy. Jednoho zástupce jmenuje zřizovatel, jednoho volí pedagogičtí pracovníci a jednoho volí zákonní zástupci žáků. Volby zajišťuje ředitel školy. Funkční období ŠR je tři roky. ŠR zasedá nejméně dvakrát ročně. Zasedání svolává její předseda.

Pravomoci ŠR podle zákona č. 561 (školský zákon) § 168

Ředitel školy je povinen umožnit ŠR přístup k informacím na škole, zejména k dokumentaci školy.

Složení školské rady

Předseda Alena Martínková zástupce pedagogů
Člen Renáta Laššútová zástupce rodičů
Člen Andrea Zábranská zástupce zřizovatele

Zástupce zřizovatele byl zvolen na základě jednání rady obce ze dne 25.8.2023, zástupce pedagogů byl zvolen na základě jednání pedagogické rady ZŠ Chvalčov ze dne 29.8.2023 a zástupce rodičů byl zvolen na základě voleb, které proběhly dne 13.9.2023