• Základní škola a Mateřská škola Chvalčov

  okres Kroměříž, příspěvková organizace
 • Aktuality a události

  novinky a chystané akce
  • Zápis do 1. třídy
   Ve čtvrtek 11. dubna jsme slavnostně zakončili přípravu budoucích prvňáčků na vstup do 1. třídy. Všechny děti byly u zápisu velmi šikovné a poslední zkoušku pro vstup do 1. třídy [...]
  • Zápis do MŠ
   Vážení rodiče a zákonní zástupci, připravili jsme pro vás souhrnné informace a postup, jak vaše dítko zapsat do naší mateřské školy. Jsme moc rádi, že jste si vybrali právě naši mateřskou školu.  V letošním školním [...]
  • Den otevřených dveří a zápis nanečisto
   Den otevřených dveří Ve čtvrtek 4.4.2024 proběhl na naší škole již tradiční Den otevřených dveří. Dopoledne jsme pozvali na návštěvu do vyučování rodiče našich školáků. Pozvání přijali nejen rodiče, ale [...]
  • Vítání jara
   V úterý 12.3. se žáci 1.-3.třídy vydali do nedalekých Rymic, kde přímo v chaloupkách areálu Hejnice mohli zažít atmosféru příprav na blížící se Velikonoce. Děti se dozvěděly mnoho zajímavého o obyčejích tohoto [...]
 • Všechny aktuality
 • Buďme v kontaktu

  na sociálních sítích
 • Informace o škole

  Škola se nachází v centru obce Chvalčov. V areálu je prvostupňová základní škola, mateřská škola, školní jídelna a sportovní areál. Individuální přístup k žákům a tvořivé prvky ve výuce jsou naší prioritou. Angličtinu vyučujeme od 1.třídy.

  V současné době je v základní škole 64 žáků v pěti třídách, v mateřské škole je 39 dětí ve dvou třídách. Ředitelem školy byl v letech 1993-2020 Zdeněk Hnila, současnou ředitelkou je Jana Kubaníková.

  • Projekt  OP JAK I. – ZŠ Chvalčov – návaznost na aktivity z projektu Šablony III 
  • Logopedická péče
  • Projekt Celé Česko čte dětem
  • Bylinková a botanická zahrada
  • Příměstské tábory
  • Aktivní Klub rodičů ZŠ Chvalčov - Děkujeme Vám všem

  Naše přednosti

  • Individuální péče

   Máme čas se svým žákům věnovat. V každém z nich, vidíme naši budoucnost.

  • Angličtina již v 1. třídě

   Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem. Od roku 2012 je výuka angličtiny opravdu pro všechny.

  • Rozvíjíme talent

   Řezbářství, Hra na flétnu, Počítače, Sport nebo Keramický kroužek.

 • Mise školy

  Jsme mateřská a základní škola, která v bezpečném, motivujícím a tvořivém prostředí poskytuje prostřednictvím individuálního přístupu kvalitní vzdělání a výchovu s přesahem do běžného života.

  Jsme školou rodinného typu, která podporuje přátelské vztahy založené na vzájemné důvěře, porozumění a toleranci.

  Vize školy

  Chceme dětem poskytnout množství kvalitních podnětů, potřebu stálosti, řádu a pravidel, spontánní hru jako prostor pro sociální zrání, řízenou činnost vedoucí k objevování a experimentu, prožitkové učení, individuální růst.

  Chceme žákům poskytnout kvalitní vzdělání podle jejich možností, které je motivuje k zájmu o celoživotní vzdělávání, které vede k hrdosti na své vědomosti a dovednosti. Ve všech předmětech a všemi prostředky povedeme žáky ke kultivovanému projevu ústnímu i písemnému, ke kulturnímu chování a vystupování ve škole i na veřejnosti.

  Chceme rodičům nabídnout příjemné, podnětné a profesionální prostředí, možnost zapojení se do vzdělávacího procesu a podílení se na chodu školy, dostatek objektivních informací, zohlednění individuálního vývoje dítěte či žáka.

  Chceme zaměstnancům připravit tvůrčí prostředí s konstruktivní komunikací, týmovou spolupráci, osobní růst, další vzdělávání, pocit seberealizace a uplatnění.

  Chceme obci zajistit formování dětí a žáků k úctě a respektování druhých. Povedeme děti a žáky k sounáležitosti s přírodou a okolím, k naplňování principů ekologického chování, k vytváření vztahu k hodnotám. Staneme se součástí kulturního života obce.

  Koncepce rozvoje školy 2021-2025

 • Naše fotogalerie

  fotky na OneDrive