• Základní škola a Mateřská škola Chvalčov

  okres Kroměříž, příspěvková organizace
 • Všechny aktuality
 • Buďme v kontaktu

  na sociálních sítích
 • Informace o škole

  Škola se nachází v centru obce Chvalčov. V areálu je prvostupňová základní škola, mateřská škola, školní jídelna a sportovní areál. Individuální přístup k žákům a tvořivé prvky ve výuce jsou naší prioritou. Angličtinu vyučujeme od 1.třídy.

  V současné době je v základní škole 64 žáků v pěti třídách, v mateřské škole je 39 dětí ve dvou třídách. Ředitelem školy byl v letech 1993-2020 Zdeněk Hnila, současnou ředitelkou je Jana Kubaníková.

  • Projekt  OP JAK I. – ZŠ Chvalčov – návaznost na aktivity z projektu Šablony III 
  • Logopedická péče
  • Projekt Celé Česko čte dětem
  • Bylinková a botanická zahrada
  • Příměstské tábory
  • Aktivní Klub rodičů ZŠ Chvalčov - Děkujeme Vám všem

  Naše přednosti

  • Individuální péče

   Máme čas se svým žákům věnovat. V každém z nich, vidíme naši budoucnost.

  • Angličtina již v 1. třídě

   Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem. Od roku 2012 je výuka angličtiny opravdu pro všechny.

  • Rozvíjíme talent

   Řezbářství, Hra na flétnu, Počítače, Sport nebo Keramický kroužek.

 • Mise školy

  Jsme mateřská a základní škola, která v bezpečném, motivujícím a tvořivém prostředí poskytuje prostřednictvím individuálního přístupu kvalitní vzdělání a výchovu s přesahem do běžného života.

  Jsme školou rodinného typu, která podporuje přátelské vztahy založené na vzájemné důvěře, porozumění a toleranci.

  Vize školy

  Chceme dětem poskytnout množství kvalitních podnětů, potřebu stálosti, řádu a pravidel, spontánní hru jako prostor pro sociální zrání, řízenou činnost vedoucí k objevování a experimentu, prožitkové učení, individuální růst.

  Chceme žákům poskytnout kvalitní vzdělání podle jejich možností, které je motivuje k zájmu o celoživotní vzdělávání, které vede k hrdosti na své vědomosti a dovednosti. Ve všech předmětech a všemi prostředky povedeme žáky ke kultivovanému projevu ústnímu i písemnému, ke kulturnímu chování a vystupování ve škole i na veřejnosti.

  Chceme rodičům nabídnout příjemné, podnětné a profesionální prostředí, možnost zapojení se do vzdělávacího procesu a podílení se na chodu školy, dostatek objektivních informací, zohlednění individuálního vývoje dítěte či žáka.

  Chceme zaměstnancům připravit tvůrčí prostředí s konstruktivní komunikací, týmovou spolupráci, osobní růst, další vzdělávání, pocit seberealizace a uplatnění.

  Chceme obci zajistit formování dětí a žáků k úctě a respektování druhých. Povedeme děti a žáky k sounáležitosti s přírodou a okolím, k naplňování principů ekologického chování, k vytváření vztahu k hodnotám. Staneme se součástí kulturního života obce.

  Koncepce rozvoje školy 2021-2025

 • Naše fotogalerie

  fotky na OneDrive