Třídní schůzky

Třídní schůzky začínají obvykle po třetí hodině odpolední. Jsou společné nebo individuální dle pokynů třídních učitelů. Po ukončení třídních schůzek bývá, dle potřeby, výbor Klubu rodičů ZŠ Chvalčov, v listopadu členská schůze KR.

Termíny třídních schůzek 2019/2020