Uspořádání dne MŠ

Provoz mateřské školy: 6 – 16 hodin

Třída Berušky – paní učitelky: Miškayová Veronika, Pecháčková Petra

Třída Sluníčka – paní učitelky: Jurásková Stanislava, Pecháčková Ludmila

– školní asistent: Valová Kamila

 

USPOŘÁDÁNÍ DNE:

6:00 – 8:00

 • příchod dětí do mateřské školy
 • ranní hry a spontánní činnosti

(všechny děti se scházejí ve třídě Berušek, od 7:30 – 7:50 se rozcházejí do svých tříd)

8:00

 • ranní hry a spontánní činnosti
 • pohybová chvilka, zdravotní cvičení, pohybové hry
 • hygiena, dopolední svačina
 • řízená činnost dle třídních programů

9:30

 • příprava na pobyt venku
 • pobyt venku (na školní zahradě, vycházka)

11:20    

 • hygiena, oběd
 • odchod dětí po obědě domů

12:00

 • hygiena, příprava na odpolední odpočinek
 • odpolední odpočinková činnost
 • náhradní klidové činnosti, rozšířené zájmové činnosti – rozvoj talentu a zájmu dětí (nejstarší děti)

13:45

 • hygiena, oblékání
 • odpolední svačina

14:15

 • odpolední spontánní činnosti a hry
 • odchod dětí domů