Klub rodičů

Klub rodičů ZŠ Chvalčov, zapsaný spolek, Školní 633, 768 72 Chvalčov, IČ : 67008739, ČÚ : 43–9301160287/0100

Klub rodičů ZŠ Chvalčov (1998) je dobrovolným spolkem občanů. Informace týkající se členství, náplně činnosti a hospodaření organizace jsou obsaženy ve stanovách zapsaného spolku Klub rodičů ZŠ Chvalčov. Tyto stanovy jsou k nahlédnutí u místopředsedy spolku (Jana Kubaníková, ředitelka školy) a na webových stránkách – Stanovy Klubu rodičů.

Členské schůze se účastní všichni zákonní zástupci dětí, jednání výboru ti, kteří byli zvoleni za každou třídu ZŠ nebo MŠ. Členství ve spolku je dobrovolné.

VÝBOR SPOLKU, 2019/2020

♥  Předseda: Miškayová Veronika
♥  Místopředseda: Hnila Zdeněk

Zástupci MŠ:

♥  Jelínková Daniela, Kubaníková Jana, Kubaník Pavel, Řeháková Barbora, Válková Vendula, Zahradilová Martina

Zástupci ZŠ:

♥  1. ročník : Čechová Marie, Laššútová Renáta, Olejníková Monika, Štajnrtová Irena, Virtová Lenka

♥  2. ročník : Krajcarová Ivana, Kotasová Jarmila, Zapletalová Jana

♥  3. ročník : Hrušková Barbora, Chlápková Leona, Kratochvílová Lenka

♥  4. ročník : Gregorová Dagmar, Kurfürstová Jana, Smejkalová Olga

♥  5. ročník :  Horák Radek

STAV ÚČTU k 30.6.2020 :  122.855,05

V tom :

Zájmové aktivity, účelové prostředky :

Ostatní , neúčelové prostředky :

 

všechny události klubu rodičů