Klub rodičů

Klub rodičů ZŠ Chvalčov, zapsaný spolek, Školní 633, 768 72 Chvalčov, IČ : 67008739, ČÚ : 43–9301160287/0100

Klub rodičů ZŠ Chvalčov (1998) je dobrovolným spolkem občanů. Informace týkající se členství, náplně činnosti a hospodaření organizace jsou obsaženy ve stanovách zapsaného spolku Klub rodičů ZŠ Chvalčov. Tyto stanovy jsou k nahlédnutí u místopředsedy spolku (Zdeněk Hnila, ředitel školy) a na webových stránkách – Stanovy Klubu rodičů.

Členské schůze se účastní všichni zákonní zástupci dětí, jednání výboru ti, kteří byli zvoleni za každou třídu ZŠ nebo MŠ. Členství ve spolku je dobrovolné.

VÝBOR SPOLKU, 2018/2019

♥  Předseda: Miškayová Veronika
♥  Místopředseda: Hnila Zdeněk

Zástupci MŠ:

♥  Čechová Marie, Jelínková Daniela, Kubaníková Jana, Olejníková Monika, Řeháková Barbora, Válková Vendula, Zahradilová Martina

Zástupci ZŠ:

♥  1. ročník : Kotasová Jarmila, Krajcarová Ivana, Zapletalová Koláčková Jana

♥  2. ročník : Hrušková Barbora, Kratochvílová Lenka, Štajnrtová Irena

♥  3. ročník : Gregorová Dagmar, Kurfürstová Jana

♥  4. ročník : Horák Radek

♥  5. ročník : Chlápková Leona, Kubaník Pavel, Smejkalová Olga

STAV ÚČTU k 31.5.2019 :  157.901,54 Kč

V tom :

Zájmové aktivity, účelové prostředky :

Ostatní prostředky, neúčelové :

 

všechny události klubu rodičů