Klub rodičů

Klub rodičů ZŠ Chvalčov, zapsaný spolek, Školní 633, 768 72 Chvalčov, IČ : 67008739, ČÚ : 43–9301160287/0100

Klub rodičů ZŠ Chvalčov (1998) je dobrovolným spolkem občanů. Informace týkající se členství, náplně činnosti a hospodaření organizace jsou obsaženy ve stanovách zapsaného spolku Klub rodičů ZŠ Chvalčov. Tyto stanovy jsou k nahlédnutí u místopředsedy spolku (Zdeněk Hnila, ředitel školy) a na webových stránkách – Stanovy Klubu rodičů.

Důležité !

Členy spolku jsou všichni přihlášení zákonní zástupci dětí základní a mateřské školy ( Př. paní T má 1 dítě v MŠ a 1 dítě v ZŠ, je tedy členem spolku za tyto dvě děti ). Vzhledem k pravidlům GDPR o ochraně osobních údajů jsme byli nuceni všem členům ( za každé dítě zvlášť ) předat aktualizované přihlášky. Přihlášený člen dostává v průběhu školního roku na každé své dítě dotaci ve výši cca 1.550,-Kč ( ceny do soutěží, balíčky na konci roku a na Mikuláše, příspěvek na autobus školních výletů, platby některých kulturních vystoupení, výtvarné pomůcky, pracovní sešity nad rámec příspěvku od rodiče, nadstandardní výukové pomůcky, finanční zajištění akcí – Nebojsa, Dýňování, Ahoj školo, Spaní ve škole, apod. ). Člen tedy zaplatí ročně 150,-Kč jako příspěvek, dále rodiče žáků 2.-5.r. příspěvek na pracovní sešity ve výši 400,-Kč. Svou činností ( ples, karneval, sběr ) tedy klub přispívá na každé dítě až 1.400,-Kč  na školní rok. Částečně spolek každý rok podpoří i zřizovatel školy Obec Chvalčov. V případě, že zákonný zástupce není členem spolku, musí na výše uvedené průběžně přispívat !

Členské schůze se účastní všichni zákonní zástupci dětí, jednání výboru pak ti, kteří byli zvoleni za každou třídu ZŠ nebo MŠ. Členství ve spolku je dobrovolné.

VÝBOR SPOLKU, 2018/2019

♥  Předseda: Miškayová Veronika
♥  Místopředseda: Hnila Zdeněk
♥  Pokladník : Minksová Marcela – externí

(volba vedení Výboru KR proběhne na nejbližší schůzce níže uvedených zástupců tříd)

Zástupci MŠ:

♥  Čechová Marie, Jelínková Daniela, Kubaníková Jana, Olejníková Monika, Řeháková Barbora, Válková Vendula, Zahradilová Martina

Zástupci ZŠ:

♥  1. ročník : Kotasová Jarmila, Krajcarová Ivana, Zapletalová Koláčková Jana

♥  2. ročník : Hrušková Barbora, Kratochvílová Lenka, Štajnrtová Irena

♥  3. ročník : Gregorová Dagmar, Kurfürstová Jana

♥  4. ročník : Horák Radek

♥  5. ročník : Chlápková Leona, Kubaník Pavel, Smejkalová Olga

STAV ÚČTU k 28.2.2019

Zájmové aktivity, účelové prostředky :

Ostatní prostředky, neúčelové :

 

všechny události klubu rodičů