Klub rodičů

Klub rodičů ZŠ Chvalčov, zapsaný spolek, Školní 633, 768 72 Chvalčov, IČ : 67008739, ČÚ : 43–9301160287/0100

Klub rodičů ZŠ Chvalčov (1998) je dobrovolným spolkem občanů. Informace týkající se členství, náplně činnosti a hospodaření organizace jsou obsaženy ve stanovách zapsaného spolku Klub rodičů ZŠ Chvalčov. Tyto stanovy jsou k nahlédnutí u ředitelky školy a na webových stránkách – Stanovy Klubu rodičů.

Členské schůze se účastní všichni zákonní zástupci dětí, jednání výboru ti, kteří byli zvoleni za každou třídu MŠ nebo ZŠ. Členství ve spolku je dobrovolné.

VÝBOR SPOLKU, 2022/2023

♥  Předseda:  NOVÁKOVÁ Helena
♥  Místopředseda:   MIŠKAYOVÁ Veronika

Zástupci MŠ:   GRULÍKOVÁ Lucie, KOTKOVÁ Michaela, KUBANÍKOVÁ Barbora, KUBANÍKOVÁ Jana, NEDBALOVÁ Romana, SCHÖNWÄLDEROVÁ Martina, VOLKOVÁ Aneta, ZAHRADILOVÁ Martina

♥  

Zástupci ZŠ:

♥  1. ročník :   ČERNIÁKOVÁ Hana, POŘÍZKOVÁ Zuzana

♥  2. ročník :  LANŠPERKOVÁ Jana, VÁLKOVÁ Vendula

♥  3. ročník :   NĚMCOVÁ Jela

♥  4. ročník :   ČECHOVÁ Marie, HORÁK Radek, LAŠŠÚTOVÁ Renata, ŠKAŘUPOVÁ Monika, ŠTAJNRTOVÁ Irena, VIROTVÁ Lenka

♥  5. ročník :   KOTASOVÁ Jarmila, KRAJCAROVÁ Iva, ZAPLETALOVÁ KOLÁČKOVÁ Jana

STAV ÚČTU k  30.6.2022  137.802,46

V tom : Pokladna   32.632,00 Kč

Účet   105.170,46 Kč

Zájmové aktivity, účelové prostředky :

 

všechny události klubu rodičů