Klub rodičů

Klub rodičů ZŠ Chvalčov, zapsaný spolek, Školní 633, 768 72 Chvalčov, IČ : 67008739, ČÚ : 43–9301160287/0100

Klub rodičů ZŠ Chvalčov (1998) je dobrovolným spolkem občanů. Informace týkající se členství, náplně činnosti a hospodaření organizace jsou obsaženy ve stanovách zapsaného spolku Klub rodičů ZŠ Chvalčov. Tyto stanovy jsou k nahlédnutí u ředitelky školy a na webových stránkách – Stanovy Klubu rodičů.

Členské schůze se účastní všichni zákonní zástupci dětí, jednání výboru ti, kteří byli zvoleni za každou třídu MŠ nebo ZŠ. Členství ve spolku je dobrovolné.

VÝBOR SPOLKU, 2023/2024

♥  Předseda:  NOVÁKOVÁ Helena
♥  Místopředseda:   MIŠKAYOVÁ Veronika

Zástupci MŠ:   GRULÍKOVÁ Lucie, KOVAŘÍKOVÁ Magdaléna, KUBANÍKOVÁ Barbora, NEDBALOVÁ Romana, SPIEGLOVÁ Blanka, VRBECKÁ Andrea

♥  

Zástupci ZŠ:

♥  1. ročník :   HOŠKOVÁ Alexandra, KUBANÍKOVÁ Jana

♥  2. ročník :  KARÁSKOVÁ Jarmila, LAŠŠÚTOVÁ Renáta,

♥  3. ročník :   KOTASOVÁ Jarmila, VÁLKOVÁ Vendula

♥  4. ročník :   ZAHRADILOVÁ Martina

♥  5. ročník :   HORÁK Radek, Škařupová Monika, ŠTAJNRTOVÁ Irena, VIRTOVÁ Lenka
 

 

všechny události klubu rodičů