Klub rodičů

Klub rodičů ZŠ Chvalčov, zapsaný spolek, Školní 633, 768 72 Chvalčov, IČ : 67008739, ČÚ : 43–9301160287/0100

Klub rodičů ZŠ Chvalčov (1998) je dobrovolným spolkem občanů. Informace týkající se členství, náplně činnosti a hospodaření organizace jsou obsaženy ve stanovách zapsaného spolku Klub rodičů ZŠ Chvalčov. Tyto stanovy jsou k nahlédnutí u ředitelky školy a na webových stránkách – Stanovy Klubu rodičů.

Členské schůze se účastní všichni zákonní zástupci dětí, jednání výboru ti, kteří byli zvoleni za každou třídu MŠ nebo ZŠ. Členství ve spolku je dobrovolné.

VÝBOR SPOLKU, 2021/2022

♥  Předseda: 
♥  Místopředseda:

Zástupci MŠ:

♥  

Zástupci ZŠ:

♥  1. ročník :

♥  2. ročník :

♥  3. ročník :

♥  4. ročník :

♥  5. ročník :

STAV ÚČTU k 31.8.2021 :   Kč

V tom :

Zájmové aktivity, účelové prostředky :

Ostatní , neúčelové prostředky :

 

všechny události klubu rodičů