Klub rodičů

Klub rodičů ZŠ Chvalčov, zapsaný spolek, Školní 633, 768 72 Chvalčov, IČ : 67008739, ČÚ : 43–9301160287/0100

Klub rodičů ZŠ Chvalčov (1998) je dobrovolným spolkem občanů. Informace týkající se členství, náplně činnosti a hospodaření organizace jsou obsaženy ve stanovách zapsaného spolku Klub rodičů ZŠ Chvalčov. Tyto stanovy jsou k nahlédnutí u ředitelky školy a na webových stránkách – Stanovy Klubu rodičů.

Členské schůze se účastní všichni zákonní zástupci dětí, jednání výboru ti, kteří byli zvoleni za každou třídu MŠ nebo ZŠ. Členství ve spolku je dobrovolné.

VÝBOR SPOLKU, 2022/2023

♥  Předseda:  NOVÁKOVÁ Helena
♥  Místopředseda:   MIŠKAYOVÁ Veronika

Zástupci MŠ:   GRULÍKOVÁ Lucie, KOTKOVÁ Michaela, KOVAŘÍKOVÁ Magdaléna, KUBANÍKOVÁ Barbora, KUBANÍKOVÁ Jana, NEDBALOVÁ Romana, SCHÖNWÄLDEROVÁ Martina, ZAHRADILOVÁ Martina

♥  

Zástupci ZŠ:

♥  1. ročník :   ČERNIÁKOVÁ Hana, LAŠŠÚTOVÁ Renata, POŘÍZKOVÁ Zuzana, VIROTVÁ Lenka

♥  2. ročník :  LANŠPERKOVÁ Jana, VÁLKOVÁ Vendula

♥  3. ročník :   NĚMCOVÁ Jela

♥  4. ročník :   ČECHOVÁ Marie, HORÁK Radek, ŠKAŘUPOVÁ Monika, ŠTAJNRTOVÁ Irena

♥  5. ročník :   KOTASOVÁ Jarmila, KRAJCAROVÁ Iva, ZAPLETALOVÁ KOLÁČKOVÁ Jana

STAV ÚČTU k  31.12.2022  147.316,46

 

všechny události klubu rodičů