Zápis dětí do MŠ

Milí rodiče,

v letošním roce nás opět čeká netradiční zápis v souladu s opatřeními vydanými MŠMT a v souladu s právními předpisy. Bez osobního kontaktu s dětmi, pouze korespondenčně.

Zápis do mateřské školy probíhá od 2.5. do 13.5.2021.

Zákonní zástupci podají do 13.5.2021 :

Způsob podání:

Škola:

 

Kritéria přijeté 2021-2022

 

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Je podmínkou pro přijetí dítěte do mateřské školy i očkování?

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání (k 31. 8. 2021 dosáhne pěti let).

Jakým způsobem mám žádost o přijetí dítěte doručit do mateřské školy?

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a další dokumenty doručit následujícími způsoby:

– do datové schránky školy (ID datové schránky: kimmcbb),

– e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem – tedy nelze jen poslat prostý email (reditel@seznam.cz),

– poštou (ZŠ a MŠ Chvalčov, Školní 633, 768 72 Chvalčov),

– osobním předáním do poštovní schránky, umístěné u vchodu do mateřské školy.

Jak bude ředitelka postupovat, pokud se přihlásí víc dětí, než bude možné do školy přijmout?

Ředitelka bude postupovat podle „Kritérií pro přijetí dětí do MŠ na školní rok 2021/2022“, která předem zveřejní.

Přednostně budou přijaty děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, s místem trvalého pobytu ve Chvalčově.

Přijímáte i děti dvouleté?

Děti, které k 31. 8. 2021 nedosáhnou věku tří let, mohou být přijaty, pokud bude mít MŠ volné místo.

Mohu si vybrat mateřskou školu, i když nespadáme do jejího obvodu?

Ano, rodiče mohou zvolit i školu, kde nespadají.

Jaké mám šance na přijetí v nespádové mateřské škole?

Ředitelka musí přijat nejdříve spádové děti. Podle počtu volných míst pak doplní dětmi, které se hlásí do MŠ jako nespádové.

Mohu si podat přihlášku i do více mateřských škol současně?

Ano, lze podat přihlášku i do více škol.

Co se stane, pokud by bylo moje dítě přijato do obou mateřských škol?

V případě přijetí do více škol rodič dítěte neprodleně kontaktuje ředitelku školy, kterou si vybere, a potvrdí jí závazně svoje rozhodnutí.

Kdy bude jasné, zda bylo dítě přijato do mateřské školy?

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí do mateřské školy vydá 21. 5. 2021.

Chtěli bychom se podívat do mateřské školy, bude k tomu příležitost?

V současné situaci to je možné pouze po předchozí telefonické dohodě s ředitelkou školy.

 

Na web připravujeme galerii, ve které Vám naši školu představíme. Podívejte se do fotogalerie, kde zveřejňujeme fotky z akcí školy a nejlépe – zeptejte se těch, kdo už k nám chodí, ať víte, do čeho jdete.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat. Rádi Vám na vše odpovíme – tel: 573 381 032.

Těšíme se na Vás a Vaše děti v Mateřské škole Chvalčov.

 

Co má zvládnout dítě při nástupu do MŠ: