Zájmové činnosti

ZÁJMOVÉ ČINNOSTI

  • Angličtina – zajišťuje Lingua centrum jazyková škola
  • Plavání – zajišťuje Plavecká škola pana Hýzla Přerov, termín 1/2021 – 3/2021, společně se ZŠ

DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI – ZAJIŠŤUJÍ UČITELKY MŠ

  • Metodu Dobrého startu – soubor cvičení vedoucí k přípravě na čtení a psaní, úterý od 12:15 hodin
    • paní učitelka: S. Jurásková, J. Tillerová
  • Tvořínek – cvičení jemné motoriky, zkoušení nových výtvarných technik, prostorová tvorba, keramika, čtvrtek od 12:15 hodin
    •  paní učitelka: V. Miškayová
  • Logopedie – MŠ neprovádí samotnou nápravu řeči, dopomáhá a koordinuje, všechny učitelky  jsou logopedické asistentky a každý den v rámci komunitního kruhu zajišťují řečovou prevenci v podobě logopedických chvilek