Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště /ŠPP/ poskytuje odborné poradenské služby dle Vyhlášky č. 72/2005 Sb. O poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ve znění pozdějších předpisů. Služby jsou poskytovány žákům a jejich zákonným zástupcům. ŠPP dále poskytuje rady dalším pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům a to s cílem zlepšit kvalitu a úroveň vzdělávání a propojit informovanost na půdě školy a tím docílit efektivního a kvalitního vzdělávání žáků. ŠPP dbá na komunikaci s rodiči a s mimoškolními institucemi, které mohou být taktéž nápomocné při zvyšování úrovně vzdělávání.

Poradenští pracovníci :
Výchovný poradce

Mgr. Alena Martínková

Úřední hodiny: po předchozí domluvě
Tel.: 573 381 132
E-mail: martinkova@zschvalcov.cz

Výchovná poradkyně se zaměřuje především na tyto činnosti:

Školní metodik prevence

Mgr. Helena Janovská

Úřední hodiny: po předchozí domluvě
Tel.: 573 381 132
E-mail: janovska@zschvalcov.cz

Hlavní úkoly metodika prevence:

Jednotlivé oblasti rizikového chování

Školní speciální pedagog

Mgr. Martina Chvatíková

Úřední hodiny: po předchozí domluvě
Tel.: 573 381 132
E-mail: chvatikova@zschvalcov.cz

Školní speciální pedagožka se zaměřuje především na tyto činnosti:

Dokumenty školy týkající se rizikového chování jsou k nahlédnutí u ředitelky školy.

 

 

Užitečné odkazy:

KPPP Kroměříž

SPC Kroměříž

Internet Helpline – Linka bezpečí ONLINE Bezplatná telefonická linka důvěry, kde mohou děti nebo dospělí ohlásit zneužívání dětí při komunikaci na internetu. Linka funguje 24 hodin denně a poskytuje plnou anonymitu. Telefon: 116 111 či 800 155 555 E-mail: pomoc@linkabezpeci.cz, https://www.linkabezpeci.cz/sluzby/chatuj-s-nami/

Poradna on-line pro oběti kyberšikany Telefon: 774 433 007 E-mail: kyber.šikana@profem.cz http://www.profem.cz/poradna-kybersikana.aspx

Internetová poradna na Bezpečně online http://www.bezpecne-online.cz/poradna/internetova-poradna-na-bezpecne-online.html

Modrá linka Je dobrým kontaktem hlavně v případě, kdy se situace vyhrotila nebo vnímáte, že už je to akutní. http://www.modralinka.cz/