Jídelna

Součást Školní jídelna připravuje přesnídávky, obědy a svačiny pro děti MŠ, obědy pro žáky ZŠ, zaměstnance a ostatní cizí strávníky.

Informace podává vedoucí školní jídelny paní Jitka Frydrychová na čísle 573 378 304.

Číslo účtu je shodné s účtem školy: 5633–691/0100.