Jídelna

Součást Školní jídelna připravuje svačiny a obědy pro žáky, zaměstnance a ostatní cizí strávníky.

Informace podává vedoucí školní jídelny paní Marie Slováková na čísle 573 378 304. Číslo účtu je shodné s účtem školy: 5633–691/0100.