Učitelé mateřské školy

Třída Berušek: Miškayová Veronika – vedoucí učitelka

Valová Kamila – asistent MŠ

 

Třída Sluníček: Jurásková Stanislava – učitelka

Tillerová Jiřina – učitelka