Učitelé mateřské školy

Třída Berušek:

Miškayová Veronika – vedoucí učitelka

Pecháčková Petra – učitelka

 

Třída Sluníček:

Jurásková Stanislava – učitelka

Pecháčková Ludmila – učitelka