Rozvrh hodin 3. ročník - šk. rok 2021/2022

30.8.2021

1 2 3 4 5
P

M Aj Tv

Prv

Ú

Čt Aj M

Hv

S

M Tv

Sloh

Č

Čt Aj M

P

M Prv Vv

Vv

Modře vyznačené hodiny jsou spojené se 4. ročníkem.

Rozvrh hodin 5. ročník – šk. rok 2021/2022Rozvrh hodin 1. ročník – šk. rok 2021/2022