Rozvrh hodin 1. ročník - šk. rok 2021/2022

30.8.2021

1 2 3

4

P

Vv

Ú

M Prv

Tv

S

M A

Čt/Ps

Č

 M Prv

Tv

P

M Čt/Ps

Hv

Modře vyznačené hodiny jsou spojené s 2.ročníkem.

Rozvrh hodin 3. ročník – šk. rok 2021/2022První den ve škole