"Naše třída, naše parta"

23.1.2022

„Naše třída, naše parta“ – pod tímto názvem proběhl na naší škole pro žáky 4. a 5. třídy preventivní program. Obě třídy absolvovaly různé aktivity, které měly zmapovat vztahy mezi spolužáky, vést je k zamyšlení nad tím, jaká jejich třída je, jaká by mohla být a jakou by ji chtěli mít, aby se v ní cítili spokojeně. Tento program vedla Mgr. Gabriela Šťastová, metodik prevence ve společnosti Krajská pedagogicko-psychologická poradna Zlín.

FOTO

 

 

 

Exkurze Hostětín 10.1.2022Pravidla screeningového testování od 31.1.2022