• Aktuality a události

  novinky a chystané akce
  • Zápis do 1. třídy
   Ve čtvrtek 11. dubna jsme slavnostně zakončili přípravu budoucích prvňáčků na vstup do 1. třídy. Všechny děti byly u zápisu velmi šikovné a poslední zkoušku pro vstup do 1. třídy [...]
  • Zápis do MŠ
   Vážení rodiče a zákonní zástupci, připravili jsme pro vás souhrnné informace a postup, jak vaše dítko zapsat do naší mateřské školy. Jsme moc rádi, že jste si vybrali právě naši mateřskou školu.  V letošním školním [...]
  • Den otevřených dveří a zápis nanečisto
   Den otevřených dveří Ve čtvrtek 4.4.2024 proběhl na naší škole již tradiční Den otevřených dveří. Dopoledne jsme pozvali na návštěvu do vyučování rodiče našich školáků. Pozvání přijali nejen rodiče, ale [...]
  • Vítání jara
   V úterý 12.3. se žáci 1.-3.třídy vydali do nedalekých Rymic, kde přímo v chaloupkách areálu Hejnice mohli zažít atmosféru příprav na blížící se Velikonoce. Děti se dozvěděly mnoho zajímavého o obyčejích tohoto [...]
 • Všechny aktuality a události
 • Informace o škole

  Škola se nachází v centru obce Chvalčov. V areálu je prvostupňová základní škola, mateřská škola, školní jídelna a sportovní areál. Individuální přístup k dětem, žákům a tvořivé prvky ve výuce jsou naší prioritou. Angličtinu vyučujeme od 1.třídy.

  V současné době je v základní škole 5 tříd a celkový počet 53 žáků, v mateřské škole jsou 2 třídy a 44 dětí ( naplněná kapacita ). Děti v mateřské škole jsou vzdělávány podle školního vzdělávacího programu Rok v MŠ. Žáci základní školy jsou vyučování podle školního vzdělávacího programu Podhostýnská tvořivá škola (školní vzdělávací program základní školy

  • Logopedický kroužek
  • Průběžná modernizace školy
  • Aktivní klub rodičů - Děkujeme Vám všem

  Mise školy

  Jsme mateřská a základní škola, která v bezpečném, motivujícím a tvořivém prostředí poskytuje prostřednictvím individuálního přístupu kvalitní vzdělání a výchovu s přesahem do běžného života. Jsme školou rodinného typu, která podporuje přátelské vztahy založené na vzájemné důvěře, porozumění a toleranci.

 • Naše přednosti

  • Individuální péče

   Máme čas se svým žákům věnovat. V každém z nich, vidíme naši budoucnost.

  • Angličtina již v 1. třídě

   Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem. Od roku 2012 je výuka angličtiny opravdu pro všechny.

  • Rozvíjíme talent

   Řezbářství, Hra na flétnu, Počítače, Sport nebo Keramický kroužek.

  Vize školy

  Chceme dětem poskytnout množství kvalitních podnětů, potřebu stálosti, řádu a pravidel, spontánní hru jako prostor pro sociální zrání, řízenou činnost vedoucí k objevování a experimentu, prožitkové učení, individuální růst, možnost identity a perspektivy.

  Chceme žákům poskytnout kvalitní vzdělání podle jejich možností, které je motivuje k zájmu o celoživotní vzdělávání, které vede k hrdosti na své vědomosti a dovednosti. Ve všech předmětech a všemi prostředky povedeme žáky ke kultivovanému projevu ústnímu i písemnému, ke kulturnímu chování a vystupování ve škole i na veřejnosti.

  Chceme rodičům nabídnout příjemné, podnětné a profesionální prostředí, možnost zapojení se do vzdělávacího procesu a podílení se na chodu školy, dostatek objektivních informací, zohlednění individuálního vývoje dítěte či žáka.

  Chceme zaměstnancům připravit tvůrčí prostředí s konstruktivní komunikací, týmovou spolupráci, osobní růst, další vzdělávání, pocit seberealizace a uplatnění.

  Chceme obci zajistit formování dětí a žáků k úctě a respektování druhých, sounáležitosti s přírodou a okolím, naplňování principů ekologického chování školy i jednotlivce, propojení s místním kulturním životem obce, budování vztahu k hodnotám.

 • Naše fotogalerie

 • Chodíš na naši školu?

 • 1. třída
  Ivana Pagáčová
 • 2. třída
  Alena Martínková
 • 3. třída
  Martina Chvatíková
 • 4. třída
  Helena Janovská
 • 5. třída
  Jana Kubaníková
 • Školní družina
  Kateřina Žůrková, Šárka Biová