• Všechny aktuality a události
 • Informace o škole

  Škola se nachází v centru obce Chvalčov. V areálu je prvostupňová základní škola, mateřská škola, školní jídelna a sportovní areál. Individuální přístup k dětem, žákům a tvořivé prvky ve výuce jsou naší prioritou. Angličtinu vyučujeme od 1.třídy.

  V současné době je v základní škole 5 tříd a celkový počet 53 žáků, v mateřské škole jsou 2 třídy a 44 dětí ( naplněná kapacita ). Děti v mateřské škole jsou vzdělávány podle školního vzdělávacího programu Rok v MŠ. Žáci základní školy jsou vyučování podle školního vzdělávacího programu Podhostýnská tvořivá škola (školní vzdělávací program základní školy

  • Logopedický kroužek
  • Průběžná modernizace školy
  • Aktivní klub rodičů - Děkujeme Vám všem

  Mise školy

  Jsme mateřská a základní škola, která v bezpečném, motivujícím a tvořivém prostředí poskytuje prostřednictvím individuálního přístupu kvalitní vzdělání a výchovu s přesahem do běžného života. Jsme školou rodinného typu, která podporuje přátelské vztahy založené na vzájemné důvěře, porozumění a toleranci.

 • Naše přednosti

  • Individuální péče

   Máme čas se svým žákům věnovat. V každém z nich, vidíme naši budoucnost.

  • Angličtina již v 1. třídě

   Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem. Od roku 2012 je výuka angličtiny opravdu pro všechny.

  • Rozvíjíme talent

   Řezbářství, Hra na flétnu, Počítače, Sport nebo Keramický kroužek.

  Vize školy

  Chceme dětem poskytnout množství kvalitních podnětů, potřebu stálosti, řádu a pravidel, spontánní hru jako prostor pro sociální zrání, řízenou činnost vedoucí k objevování a experimentu, prožitkové učení, individuální růst, možnost identity a perspektivy.

  Chceme žákům poskytnout kvalitní vzdělání podle jejich možností, které je motivuje k zájmu o celoživotní vzdělávání, které vede k hrdosti na své vědomosti a dovednosti. Ve všech předmětech a všemi prostředky povedeme žáky ke kultivovanému projevu ústnímu i písemnému, ke kulturnímu chování a vystupování ve škole i na veřejnosti.

  Chceme rodičům nabídnout příjemné, podnětné a profesionální prostředí, možnost zapojení se do vzdělávacího procesu a podílení se na chodu školy, dostatek objektivních informací, zohlednění individuálního vývoje dítěte či žáka.

  Chceme zaměstnancům připravit tvůrčí prostředí s konstruktivní komunikací, týmovou spolupráci, osobní růst, další vzdělávání, pocit seberealizace a uplatnění.

  Chceme obci zajistit formování dětí a žáků k úctě a respektování druhých, sounáležitosti s přírodou a okolím, naplňování principů ekologického chování školy i jednotlivce, propojení s místním kulturním životem obce, budování vztahu k hodnotám.

 • Naše fotogalerie

 • Chodíš na naši školu?

 • 1. třída
  Ivana Pagáčová
 • 2. třída
  Alena Martínková
 • 3. třída
  Martina Chvatíková
 • 4. třída
  Helena Janovská
 • 5. třída
  Jana Kubaníková
 • Školní družina
  Kateřina Žůrková, Šárka Biová