Zájmové kroužky

 • zahájení říjen 2019, ukončení květen 2020

  Zájmové aktivity školy zajišťuje Klub rodičů ZŠ Chvalčov, pedagogičtí pracovníci základní školy a také externí spolupracovníci.

  Poplatky jsou hrazený na celý školní rok. Finanční prostředky jsou použity obvykle na materiál, pomůcky, nářadí, cestovné apod. Vyúčtování je vedeno v rámci Klubu rodičů ZŠ Chvalčov. Uvedená délka činnosti kroužku je orientační.

  Každý dobrovolný vedoucí kroužku z řad rodičů a ostatní veřejnosti, který je ochoten věnovat svůj um, čas, energii a občas i nervy, aby dětem něco předal ze svých schopností JE VÍTÁN !

  • Řezbářství

   Termín: Středa od 13:00
   Vedoucí: Eva Prázdná

   Základy řezbování, práce s dláty, moření,voskování. Poplatek je určen na 200,–Kč na rok. Určeno starším dětem 3.,4. a 5.r., jen v omezeném počtu cca 5 dětí.

  • Pěvecký sbor

   Termín: čtvrtek 13:10–13:50
   Vedoucí: Alena Konečná

   Žáci se učí písničky přiměřené jejich věku – lidové i umělé, které pak prezentují na veřejnosti při různých příležitostech v obci. Již tradičně vystupují v Charitní domovince, na vítání občánků, Perníkovém odpoledni, vernisážích výstav u příležitosti Vánoc, Velikonoc, hodů. Kroužek je bez poplatku.

  • Keramika

   Termín: Pondělí 13:00 – 15:00
   Vedoucí: Romana Čupová

   Kroužek zaměřený na práci s keramickou hlínou, její tvarování, glazování.
   Poplatek je určen na 200 Kč na rok. Určení – dětem od 2. do 5.ročníku.
   Potřeby: ručník, košile nebo tričko, aby si neumazali školní oblečení.

  • Flétna

   Termín: Pondělí, po obědě dle dohody
   Vedoucí: Alena Konečná

   Děti se naučí základům hry na zobcovou flétnu. Jsou rozděleny do skupinek po 2 – 4, každá skupinka má vyhrazený čas 20 minut. Své dovednosti pak mohou předvést na různých vystoupeních v rámci školy a obce. Poplatek 100,– Kč za rok.

 • Blahopřejeme vedoucí kroužku Řezbářství paní Evě Prázdné k získání Ocenění Zlínského kraje v oblasti dobrovolnické práci s mládeží. Ocenění předal hejtman Zlínského kraje 8.12.2015 v Kroměříži.

  — Zdeněk Hnila - ředitel školy