Zájmové kroužky

 • zahájení říjen 2017, ukončení květen 2018

  Zájmové aktivity školy zajišťuje Klub rodičů ZŠ Chvalčov, pedagogičtí pracovníci základní školy a také externí spolupracovníci.

  Poplatky mohou být hrazeny na celý školní rok nebo vždy na pololetí. Finanční prostředky jsou použity obvykle na materiál, pomůcky, nářadí, cestovné apod. Vyúčtování je vedeno v rámci Klubu rodičů ZŠ Chvalčov. Uvedená délka činnosti kroužku je orientační.

  Každý dobrovolný vedoucí kroužku z řad rodičů a ostatní veřejnosti, který je ochoten věnovat svůj um, čas, energii a občas i nervy, aby dětem něco předal ze svých schopností JE VÍTÁN !

  • Řezbářství

   Termín: Pondělí od 13:00, od 14:00
   Vedoucí: Eva Prázdná

   Základy řezbování, práce s dláty, moření,voskování. Poplatek je určen na 200,–Kč na rok. Určeno starším dětem 4. a 5.r., jen v omezeném počtu cca 5 dětí.

  • Pěvecký sbor

   Termín: Středa 13:10–13:50
   Vedoucí: Alena Konečná

   Žáci se učí písničky přiměřené jejich věku – lidové i umělé, které pak prezentují na veřejnosti při různých příležitostech v obci. Již tradičně vystupují v Charitní domovince, na vítání občánků, Perníkovém odpoledni, vernisážích výstav u příležitosti Vánoc, Velikonoc, hodů. Kroužek je bez poplatku.

  • Počítače

   Termín: Ve školním roce 2018/2019 NE
   Vedoucí: Alena Martínková

   V kroužku se děti seznamují se základními činnostmi počítačových dovedností. Určeno nejmenším dětem z 1.třídy.
   Poplatek je stanoven na 200 Kč za rok.

  • Keramika

   Termín: Středa od 13:00
   Vedoucí: Romana Čupová

   Kroužek zaměřený na práci s keramickou hlínou, její tvarování, glazování.
   Poplatek je určen na 200 Kč na rok. Určení – dětem od 2. do 5.ročníku.
   Potřeby: ručník, košile nebo tričko, aby si neumazali školní oblečení.

  • Flétna

   Termín: Středa od 12:10, od 14:00
   Vedoucí: Alena Konečná

   Děti se naučí základům hry na zobcovou flétnu. Jsou rozděleny do skupinek po 2 – 4, každá skupinka má vyhrazený čas 20 minut. Své dovednosti pak mohou předvést na různých vystoupeních v rámci školy a obce. Poplatek 100,– Kč za rok.

  • Sportovní hry

   Termín: Ve školním roce 2018/2019 NE
   Vedoucí: Zdeněk Hnila

   Určeno dětem ze 4.,5.r., třeťáci mohou počet doplnit v případě, nebude-li naplněn. Poznávání regionu na kole, základy servisu kol a běžek, in-line brusle, míčové hry . Cyklovýlety( vždy dle počasí ) trvají obvykle 1 až 2 hodiny, ostatní činnosti od 45 do 60 minut. Poplatek je stanoven na 200,–Kč na rok – TV náčiní, dresy, lékárnička, olejové spreje apod.

   Děti musí mít v dobrém technickém stavu jízdní kolo ( řazení, brzdy, odrazky ), cyklistickou přilbu a vhodné oblečení dle počasí. Děti mladší 10 let musí předat vedoucímu kroužku potvrzení o možnosti přijíždět na kroužek a odjíždět z něj samostatně.

 • Blahopřejeme vedoucí kroužku Řezbářství paní Evě Prázdné k získání Ocenění Zlínského kraje v oblasti dobrovolnické práci s mládeží. Ocenění předal hejtman Zlínského kraje 8.12.2015 v Kroměříži.

  — Zdeněk Hnila - ředitel školy