Zdravé třídní klima

20.11.2022

Zdravé třídní klima je nejefektivnější prevencí sociálně patologických jevů, které se mohou ve školním prostředí objevit. Ve Zdravém třídním klima se vytváří bezpečné prostředí a má také velmi pozitivní vliv na edukaci.

Proto jsme se rozhodli preventivní program zaměřený na tuhle problematiku absolvovat i v naší škole. Pod vedením Bc. Jaroslavy Koryčanské (lektorka projektu Zdraví dětem) si žáci 1. – 5. třídy mohli vyzkoušet různé aktivity, které měly zmapovat vztahy mezi spolužáky, vést je k zamyšlení nad tím, jaká jejich třída je, jaká by mohla být a jakou by ji chtěli mít, aby se v ní cítili spokojeně.

FOTO

Návštěva dopravního hřiště v LoukověDivadelní představení Lotrando a Zubejda ve Zlíně