Zápis do základní školy

9.3.2021

Milí rodiče,

v letošním roce nás opět nečeká tradiční zápis, ale v pozměněné podobě v souladu s opatřeními vydanými MŠMT a v souladu s právními předpisy. Bez osobního kontaktu s dětmi, pouze korespondenčně.

Zápis do základní školy probíhá od 15.4. do 30.4.2021.

Dodejte:

  • Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (tiskopispdf)
  • rodný list dítěte ( kopie, sken, foto )
  • v případě odkladu Žádost o odložení povinné školní docházky (tiskopispdf) (Vyjádření PP/SPC + odborného lékaře nebo klinického psychologa do 31.7.2021)

Zákonní zástupci mohou dokumenty doručit následujícími způsoby (do 30. 4. 2021) :

  • poštou – preferujeme
  • datovou schránkou
  • emailem s elektronickým podpisem
  • osobní předání ( po telefonické dohodě )

Škola :

  • Přidělení registračního čísla ze strany školy do 7.5.2021
  • Vydání rozhodnutí formou zveřejnění na školním webu s registračními čísly do 12.5.2021
  • Rozhodnutí ředitelky školy o odložení školní docházky do 31.8.2021

Konzultace u pí učitelky Ivany Pagáčové ( Předškolák ), tel.  604 923 068, pagacova@zschvalcov.cz

Desatero pro rodiče předškoláků

 

 

Příprava předškoláčků na první tříduZápis do mateřské školy