Zápis do mateřské školy

30.3.2021

Milí rodiče,

v letošním roce nás opět čeká netradiční zápis v souladu s opatřeními vydanými MŠMT a v souladu s právními předpisy. Bez osobního kontaktu s dětmi, pouze korespondenčně.

Zápis do mateřské školy probíhá od 2.5. do 13.5.2021.

Zákonní zástupci podají do 13.5.2021 :

 • Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (tiskopis)
 • rodný list dítěte (prostá kopie, sken, foto)
 • doložení řádného očkování dítěte – Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

  Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Potvrzení může být součástí Žádosti o přijetí nebo jako samostatná příloha.

Způsob podání:

 • poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
 • datovou schránkou
 • emailem s elektronickým podpisem
 • osobním předáním ve škole (jen po předchozí telefonické dohodě)

Škola:

 • Přidělí registrační číslo – do 21.5.2021
 • Vydá rozhodnutí formou zveřejnění na školním webu s registračními čísly – do 28.5.2021

Kritéria přijetí

Zápis do základní školyOznámení ředitelky školy o přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022