Zápis do 1. třídy

11.3.2024

Vážení rodiče,

zápis do 1. třídy se uskuteční s osobní přítomností dětí ve škole ve čtvrtek  11. dubna 2024 od 14:00 do 17:00 hod.

 

  • Koho se zápis týká:        

Letos zapisujeme děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a děti, kterým byl v loňském roce udělen odklad školní docházky.

 

  • Rodiče, kteří se s dětmi dostaví k zápisu, přinesou se sebou: 
  • rodný list dítěte,
  • občanský průkaz zákonného zástupce dítěte,
  • písemnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání,
  • v případě, že budete žádat o odklad školní docházky, také písemnou žádost o odklad. K žádosti o odklad povinné školní docházky je nutné připojit doporučení příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a doporučení dětského lékaře nebo klinického psychologa.

 

Informaci o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání naleznete na našich webových stránkách pod registračním číslem, které bude každému žákovi přiděleno u zápisu. Tento seznam bude vyvěšen i na úřední desce školy od pondělí 6. května 2024.

 

Základní škola přijímá žáky do naplnění kapacity tříd, přednostně budou přijímány děti ze spádové oblasti obce Chvalčov. Podle školského zákona může rodič pro své dítě zvolit také jinou než spádovou školu. Pokud jste si vybrali naši školu, jste srdečně vítáni a očekáváme Vás a Vaše dítě u zápisu.

  • Den otevřených dveří a „Zápis nanečisto“ se uskuteční 4.4.2024 od 13:30-16:00

V případě dotazů nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu: reditel@zschvalcov.cz nebo na tel.: 573 381 132

 

Žádosti jsou ke stažení zde:

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Žádost o odklad povinné školní docházky

Oznámení o zápisu

Doporučujeme také se seznámit s Desaterem pro rodiče předškoláků – Desatero

Pololetní vysvědčeníŠkolní kolo recitační soutěže