Školní kolo recitační soutěže

12.3.2024

Březen je nejen první jarní měsíc, ale je to i měsíc knihy.

Jak je již zvykem naší školy, tak i letos se žáci připravovali na školní kolo recitační soutěže.

Děti byly plné očekávání. Byla to pro ně velká výzva.

Měli jsme možnost zhlédnout krásné výstupy našich žáků, které byly doplněny, u některých, i rekvizitami. Velice si ceníme jejich nápaditosti, nebojácnosti.

Soutěž byla dělena na 3 kategorie podle věku žáků. Porotu tvořily paní učitelky s paní ředitelkou. Do konečného hodnocení se zapojili i žáci – cena diváka.

Rozhodování bylo nelehké. Všichni recitující byli výborně připraveni, a ani tréma jim nezpůsobila chyby v projevu.

Velké díky za vzornou přípravu a podporu žáků patří našim paním učitelkám, ale i rodičům dětí.

Rozhodování bylo tak těžké, že některá místa byla obsazena i dvakrát.

Výsledky školního kola:

1. Kategorie (1. třída)

  1. Tom Lanšperk
  2. Eliška Frydryšková
  3. Isabella Hošková

2. Kategorie (2. a 3. třída)

  1. Ludmila Kubaníková, František Kotas
  2. Zuzana Pořízková, Elizabeth Smítalová
  3. Kristina Vertigač

3. Kategorie (4. a 5. třída)

  1. Vojtěch Štajnrt
  2. Veronika Kolypková
  3. Julie Balvínová, Marie Frydryšková

Cena diváka: Jan Gomola

FOTO

Zápis do 1. třídyVítání jara