Rozvrh hodin 4. ročník - šk. rok 2021/2022

30.8.2021

1

2 3 4 5

6

P

M Aj Tv Vl

Ú

M

Čt Aj

Hv

 Inf
S

M

Vl Tv

Sloh

 
Č

M

Čt     Aj

 
P

M Vv

Vv

 

Modře vyznačené hodiny jsou spojené s 3. ročníkem.

Rozvrh hodin 2.ročník 2021/2022Rozvrh hodin 5. ročník – šk. rok 2021/2022