Oznámení ředitelky školy o zavedení úplaty za předškolní vzdělávání

24.6.2021

S účinností od 1.9.2021 bude v MŠ Chvalčov obnovena úplata za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole v souladu s ustanovením § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Oznámení zde

Návštěva dopravního hřištěKonec školního roku a loučení s páťáky