Organizace začátku školního roku 2023/2024 

29.8.2023

Organizace začátku školního roku 2023/2024

4.9.

  • ranní družina nebude
  • slavnostní zahájení v 8:00 hod. před budovou školy
  • vyučování končí 8:45 hod.
  • ŠD funguje od 8:45 – 16:05 (dítě musí mít písemné sdělení o času odchodu ze ŠD, odchází samo Ano – Ne)
  • žáci 2.-5.třídy mají přihlášený oběd
  • žáci, kteří jdou do ŠD, půjdou na oběd 11:50 hod.
  • žáci, kteří nejdou do ŠD, si můžou oběd vyzvednout do jídlonosičů od 11:00 hod. (jídlonosiče musí být do 8:00 hod. odevzdány do výdejny stravy)
  • žáci, kteří nechtějí oběd, si ho musí odhlásit přes stravu.cz
  • děti si vezmou přezůvky, převlečení do ŠD

5.9. a 6.9.

vyučování od 8:00 hod. – 9:40 hod. (1.třída)

8:00 hod. – 11:40 hod. (2.-5.třída), s sebou: aktovku, pouzdro, svačinu, pití

od 7.9. vyučování dle rozvrhu 

 

Slavnostní ukončení školního roku na obecním úřadě – loučení s páťákySlavnostní zahájení školního roku 2023-2024