Mikuláš naděloval dětem ve škole ve Chvalčově

6.12.2023

„Mikulášův příchod je vždycky zvláštním okamžikem, který děti milují a na který se těší každý rok.“

V úterý 5. prosince byl ve škole ve Chvalčově vskutku výjimečný den. Mikuláš se svými pomocníky přišel navštívit děti z mateřské školy i žáky základní školy a přinesl s sebou radost a balíčky plné překvapení.

Dopoledne bylo pro děti plné očekávání. Malé děti i jejich kamarádi starší žáci netrpělivě čekali na příchod Mikuláše, anděla a čerta.

Když se nakonec dveře tříd otevřely, do místnosti vstoupil Mikuláš s dlouhou berlou, anděl s jasným úsměvem a čert s roztomilými černými rohy. Některé děti jen zaraženi očekávaly, co se stane a jiné okamžitě vybuchly nadšením a radostným povykem.

Mikuláš si s každou třídou promluvil o tom dobrém, ale i špatném. Poděkoval jim za jejich úsilí a hodné chování. Čert trochu postrašil a zařinčel řetězem. Poté anděl rozdal balíčky, které byly plné zdravých sladkostí a ovoce, což zanechalo na tvářích dětí široké úsměvy.

FOTO

Projektový den – Malá digitální univerzitaUž je tu zas, vánoční čas…