Exkurze v Praze

6.10.2023

Ještě jsme si ani po prázdninách nezvykli na školní lavice a už naši nejstarší žáci vyrazili získávat nové vědomosti mimo budovu školy. Cílem výpravy se stalo naše hlavní město. Vzdělávací program Praha – Pražský hrad byl vedený zkušeným průvodcem panem PhDr. Pavlem Kočí.

Komentovaná prohlídka pražských památek začala na Pražském hradě. Zlatou uličkou jsme se dostali k Daliborce, kde více než letopočty oslovily žáky jednotlivé mučící nástroje a jejich užívání v minulosti. Po krátkém odpočinku a ochutnávce z velkých svačin, které starostliví rodiče vzorně připravili, jsme pokračovali na místo, kde se pořádaly nejenom rytířské turnaje. Vladislavský sál je dnes využíván pro reprezentační shromáždění o státních svátcích, slavnostní zasedání Parlamentu apod. Měli jsme možnost prohlédnout si zde kopie korunovačních klenotů. Neopomněli jsme ani dominantu Pražského hradu Katedrálu sv.Víta, Václava a Vojtěcha s hroby českých panovníků, barokním náhrobkem sv. Jana Nepomuckého i největší rosetou ve střední Evropě. Velkým zážitkem bylo střídání Hradní stráže.

Přes Malostranské náměstí jsme se dostali na Karlův most. Někteří z nás si nezapomněli něco přát u sochy Jana Nepomuckého. Program byl načasovaný do poslední minuty, takže jsme v pravý čas byli i u orloje na Staroměstském náměstí.

Trasu dlouhou 7 kilometrů jsme zakončili na Václavském náměstí. K celkové pohodě našeho výletu přispělo krásné počasí i dochvilnost Slováckého expresu😊.

Foto zde

 

Slavnostní zahájení školního roku 2023-2024Projektový den – Malá digitální univerzita