Den otevřených dveří a zápis "nanečisto"

23.3.2023

V úterý 21.března navštívili naši školu rodiče našich žáků. Měli možnost zažit, jak probíhá vyučování, vidět děti v jejich třídním kolektivu, zažít školní atmosféru. Kromě výborné práce všech dětí zpříjemnili rodičům den i zaměstnanci školní kuchyně, kteří pro ně připravili drobné pohoštění.

Odpoledne se škola otevřela také pro rodiče a žáky – předškoláky. Ti si vyzkoušeli plnění úkolů v interaktivních dílnách, prohlédli si budovu školy a učebny. Školou je provázely nejen paní učitelky, ale i starší žáci, kteří se tak ocitli v roli učitelů a rádců.

Děkujeme rodičům za jejich návštěvu. Vážíme si jejich kladných reakcí, slov povzbuzení a ocenění práce dětí i učitelů.

Foto zde

Exkurze v PrazeZápis do 1. třídy