Almanach 1960-2000 - seznam učitelů a žáků ZŠ Chvalčov

6.12.2006

Pedagogové a žáci

Ředitelé, učitelé a vychovatelé působící na základních školách Chvalčov

Seznam žáků ZŠ Chvalčov od roku 1960 po současnost

Pedagogové a žáci

almanach-1960-2000-36

Ředitelé působící na základních školách ve Chvalčově

Původní škola
Hynek Strouhal zemřel 1935
Luděk Schmied zemřel 1939
František Bernkopf od 1939 do 1945
Jan Findeis od 1945 do 1946
Vladimír Killar od 1946 do 1951
Jaromír Langer od 1951 do 1960
Nová škola
Jaromír Langer od 1960 do 1974
Věra Doleželová od 1974 do 1980
Jaroslava Švehlová od 1980 do 1990
Ludmila Růžičková od 1990 do 1993
Zdeněk Hnila od 1993 současnost

Učitelé a vychovatelé působící na původní škole

Od školního roku roku 1937/1938:

Vlasta Jurášková, Jana Špatenková, Vojtěška Vránová, Jan Špatenka, Jan Findeis, Luděk Schmied, Marie Složilová, Ladislav Krejčiřík, Stanislav Kurfurst, Alfréd Kalus, Josef Stodůlka, František Bernkopf, Jaromír Langer, Ludmila Šimonova, Marie Bencová, Vilém Hrabal, Josef Gelnar, František Kalus, Emilie Mikšánková, Vlasta Hudečkova, Oldřich Krupica, Jaroslav Žák, Zdeněk Měrka

Od školního roku 1945/1946:

Jan Findeis, Vlasta Hudečkova, Jaromír Langer, Zdeněk Měrka, Emílie Mikšánková, Jaroslav Žák, Božena Zicháčková, Ludmila Šimonova, Mojmír Pařák, Františka Rybnikářová, Josef Laryš, Marie Javorková, Marie Pešlová, Vladimír Killar, Jan Špatenka, Marie Kubíková, Vlasta Jurášková

Od školního roku 1950/1951:

Vladimír Killar, Marie Kubíková, Jaromír Langer, Zdeněk Měrka, Jaroslav Žák, Miloš Olšanský, Ludmila Doláková, Libuše Chalupová, Věra Tobičíková, Naděžda Švehlová, Miluše Marešová, Anežka Štěpaníková, Marie Komendová

Učitelé a vychovatelé působící na nové škole

Od školního roku 1960/1961:

Jaromír Langer, Miluše Marešová, Naděžda Švehlová, Anežka Štěpaníková, Marie Komendová, Gabriela Beránková, Jaroslava Švehlová, Gertruda Mruzková, Věra Muchová, Anna Fabiánova, Anna Salvetová, Jiřina Daďová, Miroslava Stejskalová, Jaroslava Procházková

Od školního roku 1970/1971:

Jaromír Langer, Jarmila Olejníková, Anna Salvetová, Jaroslava Švehlová, Jarmila Jandlová, Jarmila Procházková, Miroslava Stejskalová, Jiřina Prošková, Jan Findeis, Jitka Brančíková, František Kostrbel, Alois Slovenčík, Jana Zichová, Věra Doleželová, Vlasta Pařáková, Ladislav Jedlička, Vojtěch Doležel, Milada Skočková, Jarmila Mlčáková, Josef Odstrčilík, Zdeňka Kostruhová, Anežka Štěpaníková, Jarmila Nohálová, Milada Kocfeldová, Jitka Šachová

Od školního roku 1980/1981:

Jaroslava Švehlová, Jarmila Olejníková, Jaroslav Kusala, Vojtěch Doležel, Anna Salvetová, Zora Tyrlíková, Jaromír Langer, Jiřina Loupancová, Eliška Ludvíkova, Alena Konečná, Zdena Beránková, Martina Lépešová, Věra Hermanová, Ludmila Mlčáková, Marta Adámková, Eva Bendová, Ludmila Růžičková

Od školního roku 1990/1991:

Ludmila Růžičková, Eva Bendová, Alena Konečná, Jiřina Loupancová, Renata Fišrová, Eva Vlasáková, Eva Kotlíková, Ludmila Směšná, Miluše Glozová, Jiřina Měrkovská, Věra Hermanová, Dana Podolová, Blažena Drdová, Ludmila Janečková, Zdeněk Hnila, Jiřina Šťastná, Růžena Šimonova, Eva Lišková, Alena Martínková, Zoja Švehlíková, Vendula Kučerová, Stanislav Jordán

Seznam žáků ZŠ Chvalčov od roku 1960 po současnost

Všechna jména v následujících seznamech jsou uvedena dle třídních výkazů.

1. třída, školní rok 1960/1961 Adámek Lubomír, Gregor Jan, Hloušek Josef, Horák Pavel, Horák Zdeněk, Chaloupka Vlastimil, Charvát Jiří, Kužel Vladimír, Minks Stanislav, Navrátil Jaromír, Nedbal Alois, Pavelec Jaroslav, Šico Milan, Štěpán František, Štěpán Miroslav, Trefílek Josef, Večeřa Miroslav, Cabáková Alena, Dančáková Ludmila, Grajcarová Eva, Charvátová Ludmila, Krajcarová Ludmila, Ordáňová Ludmila,Sobkova Eva, Staňková Dagmar, Šindlerová Blažena, Trefílková Jindřiška, Ulčarová Dana, Zdráhalová Eva, Spiegl Václav

2. třída, školní rok 1960/1961 (26 žáků) Búbela Josef, Dančák Rostislav, Horák Svatomír, Chlud Václav, Janečka Hynek, Kadala Stanislav, Kocfelda Zdenek, Kolář Jaroslav, Kolář Vladimír, Kubaník Milan, Loupanec Emil, Mozola Jaroslav, Perutka Zdenek, Stella Blažej, Stratilík Josef, Šváb Josef, Štěpán Jan, Švehla Ivan, Toman Oldřich, Trefílek Antonín, Búbelová Vladimíra, Daďová Jaroslava, Jakubcová Marie, Kotasová Zdenka, Kučerová Josefa, Stratilíková Hermína, Vystavělová Helena, Spiegl Zdeněk

3. třída, školní rok 1960/1961 (26 žáků) Adámek Eduard, Bílek Josef, Horák Alois, Janek Miroslav, Lešinský Dalibor, Pecháček Karel, Šebesta Antonín, Šíp Josef, Zicháček Josef, Zicháček Ladislav, Bortníková Jana, Červená Danuše, Dudová Jaroslava, Hlavíková Žofie, Jakubcová Alena, Krajcarová Anna, Krajcarová Marie, Langerová Alena, Minksová Hana, Novotná Jana, Ordáňová Marie, Pučková Karla, Pumprlová Eva, Stratilíková Hana, Válková Marie, Spiegl Josef

4. třída, školní rok 1960/1961 (27 žáků) Adámek Josef, Gregor Antonín, Janečka Bohumil, Janečka Zdeněk, Charvát Jaroslav, Kubaník Vladimír, Mikýska Zdeněk, Mlčák Stanislav, Němec, Zdeněk, Prachař Václav, Sanitrák Vladimír, Sedlář Zdeněk, Švehla Eduard, Trňák Oldřich, Bortníková Marie, Búbelová Eva, Gadaczová Jana, Chytilová Alena, Kolářová Milada, Nedbalova Jaroslava, Papežova Libuše, Pavelcová Marie, Pořízková Dobrosiava, Sedlaříková Ludmila, Šindlerová Jiřina, Štěpánová Jarmila, Urbancová Hana

5. třída, školní rok 1960/1961 (23 žáků) David Jiří, Janečka Karel, Jurásek Vladimír, Kadlec Vladimír, Němec Karel, Slavík Jiří, Stratilík Jindřich, Studený Stanislav, Šindler Josef, Válek Jaroslav, Vejrosta Jaroslav, Bílková Marie, Kuželová Eva, Mrtvá Alena, Pučková Zora, Sedlářova Danuše, Stibůrková Marie, Ševelová Anna, Šindlerová Božena, Švábova Miroslava, Vagrčková Stanislava, Žurmanová Svatoslava, Olejníková Ludmila.

V následujících seznamech žáků jsou uváděni vždy žáci, kteří nastoupili do I. třídy v daném školním roce.

Školní rok 1961/1962 (22 žáků) Chaloupka Jiří, Janečka Josef, Kadala Jiří, Klíma Drahomír, Krajcar František, Kubaník Josef, Němec Lubomír, Sedlář Stanislav, Stratilík Milan, Trefílek Milan, Trňák Jiří, Adámková Alena, Chlápkova Alena, Jakubcová Ludmila, Kleinová Eva, Kuželová Alena, Mlčáková Alena, Perutková Alena, Symerská Milada, Šípová Bohumila, Štěpánová Marie, Zapletalová Libuše

Školní rok 1962/1963 (27 žáků) Bubela Karel, Fehér Jindřich, Filip Ivan, Hanák Karel, Jakšík Stanislav, Klíma Jindřich, Krajcar Jiří, Kubaník Karel, Langer Jaromír, Loupanec Pavel, Mareš Karel, Skýpala Leopold, Ulčar Stanislav, Adámková Alena, Charvátová Jaroslava, Jakubcová Věra, Kocfeldová Milada, Kotasová Jarmila, Krajcarová Milena, Manišová Marie, Sanitráková Marie, Sedlářova Naděžda, Sedlářova Vlasta,Spieglová Jarmila, Štěpánová Jarmila, Vagrčková Dagmar, Zapletalová Marie

Školní rok 1963/1964 (26 žáků) Adámek Jaroslav, Benda Vladimír, Dančák Vladislav, Mrázek Libor, Navrátil Josef, Puček Dalibor, Řičánek Bohumír, Sanitrák Josef, Skýpala Petr, Staněk Pavel, Studený Vlastimil, Šico Petr, Švehla Ivo, Toman Jiří, Trefílek Jiří, Zábranský Antonín, Zycháček Zdeněk, Daďová Irena, Hašková Alena, Horáková Josefa, Kotasová Věra, Nedbalova Jana, Olivová Jiřina, Pospíšilová Alena, Válková Alena, Urbancová Marie

Školní rok 1964/1965 (25 žáků) Adámek Pavel, Chaloupka Miroslav, Novák Lubomír, Řezníček Eduard, Sedlář Jan, Šesták Josef, Štěpán Bedřich, Bendová Olga, Blaháková Magda, Bubeiová Jitka, Fehérová Božena, Gadaczová Sylva, Hamplová Vlasta, Horáková Josefa, Jakšíková Ivanka, Jakubcová Josefa, Kuželová Jana, Mozolová Jana, Nedbalova Jaroslava, Němcová Ludmila, Olivová Melanie, Sklenářová Svatava, Stratiliková Soňa, Šípová Marie, Trefílková Zdenka

Školní rok 1965/1966 (18 žáků) Kotas Jaroslav, Kotas Josef, Krutil Lubomír, Odvršc* Jiří, Mrázek Miroslav, Zábranský Zdenek, Blažková Květa, Charvátová Marta, Chytilová Jarmila, Kocourková Marie, Koňařová Marie, Loupancová Marie, Pospíšilová Ivana, Rudelová Oldřiška, Skýpalová Jana, Stellová Milada, Symerská Jarmila, Válková Karla

Školní rok 1966/1967 (18 žáků) Barotová Soňa, Bezděk Rostislav, Blaháková Jitka, Červinková Zdeňka, Hampl Josef, Jakšík Petr, Janečka Jaroslav, Kužel Karel, Kuželová Zdeňka, Kužel Radovan, Mikulčák Jaroslav, Rajnoch Leoš, Řezníčková Dagmar, Skýpalová Libuše, Stellová Dana, Štěpán Jan, Totek Zdeněk, Zicháček Petr

Školní rok 1967/1968 (24 žáků) Bůbelová Alena, Filip Julius, Gabrhel Milan, Gaja Luboš, Hudec Bronislav, Charvát Oldřich, Jakubec Oldřich, Jašečková Alena, Kotas Vlastimil, Kovařík Vojtěch, Krajcar Josef, Kuželová Ladislava, Matúšová Anna, Matvej Jaromír, Navrátil Radomil, Orsava Ctirad, Pávkova Jana, Prázdná Alena, Šimarová Marcela, Štěpánová Jindřiška, Vychodilová Naděžda, Zicháčková Jitka, Wágner Jaroslav

Školní rok 1968/1969 Dudová Zdeňka, Fehérová Jarmila, Gerlová Věra, Hašková Bronislava, Matúšů Jaroslav, Odvrša Pavel, Pavelka Roman, Románek Miloslav, Sanitráková Ludmila, Sedlář Libor, Sedlářova Sylva, Sklenářová Jaroslava, Stellová Helena, Šrom Michal, Štěpánová Ludmila, Švehlová Zuzana, Vejrostová Stanislava, Vychodilová Naděžda, Hajkr Roman, Lajdová Drahomíra

Školní rok 1969/1970 (20 žáků) Gaja Miloš, Charvátová Libuše, Jakubec Ivan, Janečková Anna, Kotasová Eva, Kotasová Jana, Koutná Eva, Krejčí Stanislav, Krkoška Jaroslav, Loupancová Blažena, Loupancová Miroslava, Matvejová Jana, Měrková Jana, Pávkova Stanislava, Pospíšilová Olga, Prázdná Jarmila, Symerský Miroslav, Ševčíková Jiřina, Tomášek Roman

Školní rok 1970/1971 (26 žáků) Bůbelová Jana, Duda Antonín, Gajová Alena, Hamplová Bohuslava, Chytil Pavel, Indráková Jaroslava, Janečka Petr, Jašečková Miroslava, Kotas Kamil, Kovařík Zdeněk, Krutil Petr, Loupancová Dagmar, Mikulčáková Alena, Mrtvý Josef, Pavelec Radoslav, Pecháčková Eva, Pospíšilová Hana, Rotter Jiří, Stella František, Šrom Robert, Štěpánová Jaroslava, Tvarůžek Jaromír, Tyrlík Mojmír, Zábranský Jaroslav, Zajíčková Jitka, Zapletalová Hana

Školní rok 1971/1972 (18 žáků) Bezděk Otakar, Bělíková Jiřina, Janečková Věra, Kadlčík Antonín, Kalavská Ivanka, Krkoška Libor, Loupanec Jiří, Mrtvá Ludmila, Novotný Kamil, Ordáň Petr, Palová Hana, Pávek Pavel, Pavelcová Dagmar, Šestáková Jitka, Škařupa Libor, Tkadleček Ladislav, Večeřová Věra, Valentová Jana

Školní rok 1972/1973 (17 žáků) Adámková Ladislava, Červinka Pavel, Dostálová Ivana, Hudcová Irena, Jakšíková Pavlína, Kovačík Emil, Kovářík Jaroslav, Lang Vladimír, Rajnochová Zdeňka, Románková Jeanne, Sedlář František, Sedlářova Věra,–Stellová Jana, Šolc Zdeněk, Zábranský Bohuslav, Zajíček Lumír, Zapletal František

Školní rok 1973/1974 (28 žáků) Adámek Jan, Adámková Romana, Bělíková Kateřina, Cabalka Petr, Huslík Jiří, Charvátová Vlasta, Indrák Petr, Janek Jaroslav, Janoš Zdeněk, Kolaříková Ivana, Kovářová Hana, Mrtvá Renata, Pecháčková Jindřiška, Perůtková Marcela, Procházka Petr, Řezníčková Pavla, Řivnáč Marcel, Salvet Roman, Sedlářova Ivana, Šimara Miroslav, Šindlerová Ivana, Štěpáník Petr, Šťastný Tomáš, Trňák Radek, Tvrdoňová Lenka, Kutnar Jiří, Poch Robert, Rangl Bohumil

Školní rok 1974/1975 (32 žáků) Balga Petr, Greé Dalibor, Chodounský Slavoj, Janečková Margita, Kadlec Vlastimil, Kadlčíková Alena, Kalavská Libuše, Kotasová Naděžda, Koutná Lenka, Koutná Stanislava, Kovaříková Helena, Král Otto, Krausová Monika, Krkoška Aleš, Kužel Josef, Manišová Anna, Měrka Ondřej, Mikešová Eva, Navrátilová Jitka, Palenčár Milan, Polakovičová Taťána, Ranglová Bohuslava, Románková Monika, Šindlerová Jana, Šolc Stanislav, Štěpaníková Zdeňka, Urbancová Naděžda, Wágner Bohdan, Jiříček Stanislav, Kokyová Květoslava, Rada Josef, Rangl Bohuslav

Školní rok 1975/1976 (26 žáků) Cabálka Oldřich, Cabálková Helena, Chodounský Jan, Janečková Jana, Janováčová Lenka, Kacimakisová Leona, Kalabus Tomáš, Kolařík Jiří, Klemera Roman, Kotasová Šárka, Krajcar Ivan, Krajcarová Miluše, Králová Romana, Kraus Vilém, Martínek Milan, Miškayová Jolana, Novák Emil, Novotná Dagmar, Pospíšilová Jana, Raba Jan, Stellová Alena, Symerská Petra, Šigutová Iveta, Urbanec Miroslav, Červeňák Jaroslav, Folvarská Markéta

Školní rok 1976/1977 (23 žáků) Cmíral Jiří, Dostál Milan, Dostálová Dagmar, Hrkalík Petr, Janečka Josef, Jašečková Irena, Kadlecová Jitka, Kocfeldová Jana, Kolajová Martina, Kratochvílová Martina, Kraus Richard, Krejčí Jiří, Lanšperková Hana, Novotná Iveta, Peštová Anežka, Polakovičová Renata, Rabova Lenka, Rada Karel, Řeháčková Monika, Trňák Marek, Václavík David, Vlasák Milan, Uruba Ludvík

Školní rok 1977/1978 (27 žáků) Adámek Zdeněk, Balga Libor, Demeter Vojtěch, Greé Petr, Janečka Jaroslav, Kotas František, Krutil Pavel, Mejzr Martin, Sluka Jiří, Smrček Milan, Šindler Bohumil, Vukelič Stanislav, Zábranský Jaroslav, Zonyga Josef, Adámková Alice, Benešová Martina, Cabálková Michaela, Hudcová Renata, Jankova Ivana, Juračková Dagmar, Kocfeldová Pavla, Kovářová Markéta, Krajcarová Helena, Ordáňová Ludmila, Konečná Iveta, Šindlerová Lenka, Trefílková Ivana

Školní rok 1978/1979 (28 žáků) Adámek Vítězslav, Cabálková Jitka, Červinka Jaroslav, Huslík Petr, Charvát Milan, Janečka Jaromír, Janečková Miroslava, Janek Milan, Janošova Martina, Kalabus Dušan, Koňařová Marta, Kos Jan, Krausová Eliška, Kužel Bohuslav, Kuželová Dana, Lanšperková Věra, Manišová Irena, Martínková Eva, Múllerová Kateřina, Novák Radek, Novotný René, Olejník Martin, Sedlářova Ivana, Šigutová Dana, Studená Martina, Trejbal Vlastimil, Tronečková Marie, Zapletal Robert

Školní rok 1979/1980 (35 žáků) Balcarová Ivana, Balcarová Oldřiška, Blažek Jan, Červinka Roman, Duda Martin, Furstová Kateřina, Greéová Jana, Hurta Jiří, Indráková Martina, Janečka Roman, Janek Mojmír, Jašečková Monika, Kovář René, Krkoška Ondřej, Křivánková Ludmila, Kuželová Simona, Mejzr Roman, Mikerová Marcela, Miklášová Petra, Navrátilová Erika, Ordáňová Blanka, Ondráčková Eva, Ondráčková Marcela, Papežova Renata, Románek David, Salvet Tomáš, Stellová Vladimíra, Stratilík Marcel, Šíp Martin, Tomková Silvie, Urbancová Irena, Večeřa Josef, Vitovjáková Andrea, Zemánkova Alena, Zonyga Michal

Školní rok 1980/1981,1.A (19 žáků) Bělík Alois, Bortníková Martina, Čechová Daniela, Dostál Pavel, Furst Jan, Gaždová Michaela, Hongurbadža Martin, Jurášek Miroslav, Kaplytová Tereza, Martínková Soňa, Miškay František, Ondráčková Dagmar, Ondráček Karel, Pavelcová Renata, Pecháček Petr, Stella Josef, Šindlerová Milena, Vukelič Radek, Závodníkova Sylvie

Školní rok 1980/1981,1.B (19 žáků) Beneš Pavel, Folvarský Libor, Gregor Miroslav, Hurtová Hana, Kalavská Markéta, Kolaja Petr, Kratochvíl Martin, Kužel Martin, Palenčárová Ivona, Prachařová Petra, Studený Stanislav, Štěpáník Marek, Trefílková Lenka, Tronečková Miluše, Valenta Jiří, Václavík Martin, Vystavělová Kateřina, Žardecká Daniela, Žardecký Božetěch

Školní rok 1981/1982 (30 žáků) Biháriová Andrea, Bílý Michal, Bombík Tomáš, Bortníková Helena, Drábek Nikola, Gregorová Monika, Grňák Jaroslav, Grňáková Dagmar, Janečková Daniela, Danič Patrik, Gregor Pavel, Janečka René, Janek Miroslav, Juračková Pavlína, Konečný Rostislav, Křivánek Jiří, Kuželová Renata, Langer Robert, Miklášová Pavlína, Moudrý Jiří, Múllerová Martina, Olejník Marek, Ondráčková Silvie, Ordáňová Miroslava, Papežova Michaela, Pecháček Petr, Studená Hana, Studený Stanislav, Šíp Radek, Zemánkova Blanka

Školní rok 1982/1983 (21 žáků) Adámek Robert, Bednář Patrik, Berkycvá Angela, Biháriová Jana, Bílek Milan, Bombík Libor, Dymáček Petr, Domaiová Tereza, Gaždová Ivana, Janečka Vladimír, Janováč Petr, Jurášek Pavel, Mlčák Stanislav, Němec Přemysl, Petráš David, Procházková Dana, Sedlář Zdeněk, Šimarová Leona, Turták František, Vystavělová Andrea, Zdražilová Helena

Školní rok 1983/1984 (24 žáků) Balgová Blanka, Bednářová Karina, Biháriová Helena, Bílá Jolana, Cvejič Stevan, Čechová Petra, Gaždová Alena, Janečka Josef, Janečka Martin, Janek Tomáš, Králová Jitka, Kubaník Petr, Kučerová Magda, Langer Martin, Langová Marie, Němcová Marcela, Sluka Pavel, Sobek Tomáš, Spieglová Martina, Švábova Zuzana, Tomek Michal, Válková Martina, Vitovjáková Hana, Zábranský Petr

Školní rok 1984/1985 (21 žáků) Adámková Šárka, Bílková Naděžda, Bortník Jiří, Březina Tomáš, Erkerová Simona, Janečková Pavla, Kohoutová Irena, Kubaník Vladimír, Langer Tomáš, Lišková Marcela, Matucha David, Mikešová Irena, Nováková Ivana, Prachařová Ingrid, Rudá Lenka, Sluka Pavel, Sova Arnošt, Spiegel Josef, Šimara Oldřich, Švábova Petra, Trňák Jiří

Školní rok 1985/1986 (29 žáků) Bezděk Lukáš, Bílý Radovan, Hlavík Lukáš, Charvátová Taťána, Janek Jiří, Jedličková Markéta, Kabátová Soňa, Koky Marek, Kořínek Tomáš, Kolajová Jana, Kučera Rudolf, Langer Michal, Liška Jiří, Loupancová Lenka, Maštová Markéta, Matucha Michal, Pecháčková Lenka, Ondráčková Jana, Ondráčková Zuzana, Rybka Michal, Ryška Miroslav, Sláma Pavel, Střílka Martin, Šváb Roman, Trňáková Alena, Zavadil Miroslav, Zumrová Michaela, Živná Dagmar, Vavrek Kamil

Školní rok 1986/1987 (29 žáků) Adámek Josef, Adámek Lukáš, Balgová Marie, Benešová Jana, Bilanič Petr, Březinová Zuzana, Cvejič Christian, Furstová Alžběta, Gregorová Barbora, Janečková Daniela, Janečková Klára, Kohout Karel, Koutný Antonín, Kubaníková Jana, Kovářová Zuzana, Langer Jaromír, Liška Jiří, Lučan Radek, Netopilová Jitka, Oračková Kateřina, Sedlář Michal, Spieglová Lenka, Šromová Věra, Štajnrt Páve!, Vlastníkova Jana, Vrtěika Štěpán, Vystavěl Richard, Zábranská Andrea, Dostál Jiří

Školní rok 1987/1988 (18 žáků) Bílková Kateřina, Bláhová Zuzana, Buková Jaroslava, Čonková Marie, Handrlica Bohdan, Krajcarová Anna, Krajcarová Martina, Kubaník Pavel, Lučan Martin, Vaňková Markéta, Válek Petr, Rybková Petra, Štěpáníková Alena, Zapletal Pavel, Zavadilová Lenka, Zábranský Michal, Zemánek Petr, Zumr Marek

Školní rok 1988/1989 (17 žáků) Bednář Radim, Bílek Petr, Červeňáková Simona, Jašečka Jiří, Krajcar Roman, Němec Michal, Netopilová Alžběta, Pánek Petr, Pléha Marek, Pořízek Zdeněk, Říčánková Eva, Sova Martin, Stružka Dalibor, Zahradilová Ivana, Zahradilová Martina, Zapletal Jiří, Zavadil Lukáš

Školní rok 1989/1990 (16 žáků) Adámková Marie, Bartek Ondřej, Červeňáková Renata, Holubová Jana, Koblihová Alena, Konečný Martin, Kužel Aleš, Kuželová Jana, Nagyová Monika, Nečekal Emil, Odvrša Jiří, Růžičková Markéta, Spiegl Zdeněk, Sýkora Jiří, Totková Andrea, Trnčáková Šárka

Školní rok 1990/1991 (22 žáků) Brázda Tomáš, Bolvánová Barbora, Handrlicová Erika, Komoňová Petra, Krajcarová Markéta, Kuňáková Veronika, Mikl Jiří, Nedbal Michal, Odvršová Jana, Pořízková Pavla, Řezníčková Iva, Sýkorová Jana, Šarišský Miroslav, Toman Ludě-k, Trnčák Miroslav, Válek Jiří, Vinklárková Martina, Vymlátilová Světlana, Červeňáková Renata

Školní rok 1991/1992 (25 žáků) Adámková Anna, Barteková Albína, Březina Jan, Doláková Marta, Gaja Luboš, Gregorová Hana, Hanák Petr, Horáková Zuzana, Hóferová Lucie, Hubáček Pavel, Krajcarová Daniela, Nečekal Roman, Nezdařilík Petr, Němec Ondřej, Menclová Věra, Pánkova Petra, Sivák Filip, Sýkora Pavel, Střílková Dagmar, Šarišská Zuzana, Škařupa Pavel, Velikovská Ivana, Vymlátilová Romana, Zábranská Kateřina, Hurtová Gabriela

Školní rok 1992/1993 (23 žáků) Janoštíková Simona, Kocfeldová Veronika, Konečná Pavla, Lešánková Vendula, Macurková Petra, Svačinová Denisa, Trnčáková Blanka, Wágnerová Kateřina, Bobál Jiří, Gaja Michal, Jungwirt Marek, Kovařík David, Lešánek Jan, Michlíček Lukáš, Mrázek Libor, Pléha David, Pléha Radek, Symerský Marek, Šarišský Radek, Velikovský Ondřej, Jordanidis Marek, Růžička Marek, Burda Dominik

Školní rok 1993/1994 (17 žáků) Balvín Jiří, Bursas Lukáš, Dolák Josef, Holub Jiří, Kotas Stanislav, Nedbal Jiří, Rokos Lukáš, Spiegl Jiří, Bílková Martina, Hanáková Miroslava, Hruboňová Vendula, Navrátilová Ludmila, Polášková Jana, Totková Irena, Žouželková Nikol, Křižanová Jana, Oravcová Anežka

Školní rok 1994/1995 (25 žáků) Kovařík Vojtěch, Michlíček Michal, Mikeška Daniel, Sanitrák Josef, Vaněk Jan, Volek Karel, Benešová Barbora, Brabcová Lucie, Bubelová Vendula, Buzková Kateřina, Ficuová Pavlína, Ivanova Lucie, Janoštíková Marta, Jurásková Ivana, Kučerová Alena, Kuňáková Gabriela, Kyjovská Veronika, Macurková Lucie, Přasličková Petra, Přasličková Marie, Přasličková Leona, Rokosová Aneta, Schindlerová Irena, Skýpalová Alena, Symerská Pavla

Školní rok 1995/1996 (19 žáků) Adamcová Andrea, Balvín Tomáš, Buzek Petr, Doudová Kateřina, Dzvinčuková Iveta, Chytil Richard, Jakubec Lukáš, Kobliha DDavid, Kotasová Ivona, Kročil Ludvík, Nelešovská Lenka, Oravcová Marie, Rotterová Eva, Sedlařík Peter, Svobodníková Lenka, Vagrčka Tomáš, Wágnerová Barbora, Zapletal Ondřej, Košina Michal

Školní rok 1996/1997 (18 žáků) Godlová Monika, Hruboň Martin, Ivanova Lenka, Janečka Filip, Janečková Lenka, Josífková Gabriela, Kocfeldová Zdena, Kovaříková Pavla, Krejčí Martina, Křižanová Barbora, Kubová Andrea, Mozolová Barbora, Ordáňová Lenka, Palenčárová Alena, Polášek David, Stodůlka Adam, Stodůlka Václav, Žouželka Martin

Školní rok 1997/1998 (17 žáků) Adamík David, Bílková Aneta, Fojtíková Andrea, Hanáková Hana, Jakubec Tomáš, Janečka Jaroslav, Kocman Jaroslav, Kraus Richard, Krupička Josef, Lanšperková Barbora, Nelešovský Radim, Novotný Jan, Růžičková Kateřina, Sedlařík Michal, Stella Michal, Vinklárek Jiří, Zajíček Lukáš

Školní rok 1998/1999 (15 žáků) Bubela Adam, Doláková Michaela, Filip Julius, Girgová Anna, Godlová Lucie, Hrdlička Milan, Junek Jiří, Konopka Jan, Krupičková Marie, Měrka Ondřej, Ordáň Jakub, Rotter Jiří, Škařupová Lucie, Vrbová Veronika, Zapletalová Kateřina

Školní rok 1999/2000 (12 žáků) Buš Nicolas, Charvátová Vendula, Janečka Josef, Jurásková Alena, Martínková Kateřina, Novotná Lucie, Palenčár Milan, Rác Pavel, Svobodník Petr, Tvrdoňová Jana, Zapletal Martin, Zábranská Silvie

Almanach 1960-2000 – Historie školy