Zápis do 1. třídy

3.3.2022

Vážení rodiče,

zápis do 1. třídy se uskuteční s osobní přítomnosti dětí ve škole v úterý  5. dubna 2022 od 14:00 do 17:00 hod.

  • Koho se zápis týká:        

Letos zapisujeme děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a děti, kterým byl v loňském roce udělen odklad školní docházky.

  • Rodiče, kteří se s dětmi dostaví k zápisu, přinesou se sebou: 
  • rodný list dítěte,
  • občanský průkaz zákonného zástupce dítěte,
  • písemnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání,
  • v případě, že budete žádat o odklad školní docházky, také písemnou žádost o odklad. K žádosti o odklad povinné školní docházky je nutné připojit doporučení příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a doporučení dětského lékaře nebo klinického psychologa.

Informaci o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání naleznete na našich webových stránkách pod registračním číslem, které bude každému žákovi přiděleno u zápisu. Tento seznam bude vyvěšen i na úřední desce školy od pondělí 2. května 2022.

Přednostně budou přijímány děti ze spádové oblasti obce Chvalčov. Podle školského zákona může rodič pro své dítě zvolit také jinou než spádovou školu. Pokud jste si vybrali naši školu, jste srdečně vítáni a očekáváme Vás a Vaše dítě u zápisu.

  • Den otevřených dveří se uskuteční 23.3.2022

V případě dotazů nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu: reditel@zschvalcov.cz nebo na tel.: 573 381 132

Žádosti jsou ke stažení zde:

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Žádost o odklad povinné školní docházky

Oznámení o zápisu

Doporučujeme také se seznámit s Desaterem pro rodiče předškoláků.

 

 

Únor ve školní družiněDivadlo Zlín