Projekt Stavitelé měst

10.11.2021

V úterý 9.11.2021 se děti mateřské školy a žáci 1.a 2. třídy zapojili do projektu Stavitelé měst.

Pod vedením lektorky Malé technické univerzity si vyzkoušeli postavit virtuální město s budovami, které podle jejich názoru do města patří. Lékárna, škola, divadlo,cukrárna, benzínová pumpa – to je jen krátký výčet staveb, které děti z lega vytvořily. Seznámili se také se základy kartografie.

Spolupráce ve dvojicích a později ve větších skupinkách  dovedla děti ke společnému dílu.

FOTO

První den ve školePodzim ve školní družině