Hygienické normy a dítě

28.2.2015

Děti ve věku povinné školní docházky by potřebné vědomosti měly získat ve škole, domácí příprava by měla sloužit k procvičení učiva nebo vypracování úkolů pro nadané děti anebo naopak zaostávající. Pokud je domácí příprava příliš dlouhá, přestává plnit svůj účel, protože děti jsou unavené a stresované.

Hygienické normy doporučují, aby pracovní doba, která je dána součtem doby strávené ve škole a doby věnované domácí přípravě, nepřekračovala tyto hodnoty:

1. ročník 5 hodin
2. a 3.ročník 5,5 hodiny
4. a 5.ročník 6 hodin
6. a 7.ročník 6,5 hodiny
8. a 9.ročník 7 hodin

Pro děti může být další nepříjemnou zátěží hmotnost aktovek, která by neměla přesahovat tyto hodnoty:

1. a 2.ročník 2,5 kg
3. a 4.ročník 3,5 kg
5. a 6.ročník 4,5 kg
vyšší ročníky 5 kg

Mají vaše děti vhodně upravené místo na domácí přípravu? Doporučená výška sedací a psací plochy židle a stolu:

Výška žáka Výška sedací plochy židle Výška pracovní plochy stolu
100 – 112 26 46
113 – 127 30 52
128 – 142 34 58
143 – 157 38 64
158 – 172 42 70
172 a vyšší 46 76
Perličky z úst vašich dětíCo by mělo dítě při nástupu do mateřské školy zvládat