Klub rodičů

Klub rodičů ZŠ Chvalčov, zapsaný spolek, Školní 633, 768 72 Chvalčov, IČ : 67008739, ČÚ : 43–9301160287/0100

Klub rodičů ZŠ Chvalčov je dobrovolným spolkem občanů. Informace týkající se členství, náplně činnosti a hospodaření organizace jsou obsaženy ve stanovách zapsaného spolku Klub rodičů ZŠ Chvalčov. Tyto stanovy jsou k nahlédnutí u místopředsedy spolku (Zdeněk Hnila, ředitel školy) a na webových stránkách – Stanovy Klubu rodičů.

VÝBOR SPOLKU, 2016/2017

♥  Předseda: Miškayová Veronika
♥  Místopředseda: Hnila Zdeněk
♥  Pokladník : Minksová Marcela – externí

Zástupci MŠ:

♥  Blažek Agnieszka, Čechová Marie, Hrušková
Barbora, Kratochvílová Lenka, Kubíková Kateřina,
Olejníková Monika, Štajnrtová Irena, Jana Zapletalová Koláčková

Zástupci ZŠ:

♥  1. ročník : Cagašová Jana Gregorová Dagmar Kurfűrstová Jana

♥  2. ročník : Buršová Irena, Luhan Fűrstová Alžběta, Horák Radek

♥  3. ročník : Chlápková Leona, Kubaník Pavel, Kalužová Lenka, Smejkalová Olga

♥  4. ročník : Miškayová Veronika, Severová Martina

♥  5. ročník : Janečková Lenka, Kasalová Iva

STAV ÚČTU k 31.5.2017

Zájmové aktivity, účelové prostředky :

Ostatní prostředky, neúčelové :

Celkem :       208.316,61

 

všechny události klubu rodičů