Klub rodičů

Klub rodičů ZŠ Chvalčov, zapsaný spolek, Školní 633, 768 72 Chvalčov, IČ : 67008739, ČÚ : 43–9301160287/0100

Klub rodičů ZŠ Chvalčov (1998) je dobrovolným spolkem občanů. Informace týkající se členství, náplně činnosti a hospodaření organizace jsou obsaženy ve stanovách zapsaného spolku Klub rodičů ZŠ Chvalčov. Tyto stanovy jsou k nahlédnutí u místopředsedy spolku (Zdeněk Hnila, ředitel školy) a na webových stránkách – Stanovy Klubu rodičů.

VÝBOR SPOLKU, 2017/2018

♥  Předseda: Miškayová Veronika
♥  Místopředseda: Hnila Zdeněk
♥  Pokladník : Minksová Marcela – externí

Zástupci MŠ:

♥  Čechová Marie, Kubaníková Jana,  Olejníková Monika,

Válková Vendula, Zahradilová Martina, Zapletalová Koláčková Jana

Zástupci ZŠ:

♥  1. ročník : Hrušková Barbora, Kratochvílová Lenka, Štajnrtová Irena

♥  2. ročník : Gregorová Dagmar, Kurfűrstová Jana

♥  3. ročník : Horák Radek

♥  4. ročník : Chlápková Leona,  Kalužová Lenka, Kubaník Pavel, Smejkalová Olga

♥  5. ročník : Adamcová Hana, Miškayová Veronika

STAV ÚČTU k 31.5.2018

Zájmové aktivity, účelové prostředky :

Ostatní prostředky, neúčelové :

 

všechny události klubu rodičů