Klub rodičů

Klub rodičů ZŠ Chvalčov, zapsaný spolek, Školní 633, 768 72 Chvalčov, IČ : 67008739, ČÚ : 43–9301160287/0100

Klub rodičů ZŠ Chvalčov (1998) je dobrovolným spolkem občanů. Informace týkající se členství, náplně činnosti a hospodaření organizace jsou obsaženy ve stanovách zapsaného spolku Klub rodičů ZŠ Chvalčov. Tyto stanovy jsou k nahlédnutí u místopředsedy spolku (Zdeněk Hnila, ředitel školy) a na webových stránkách – Stanovy Klubu rodičů.

VÝBOR SPOLKU, 2018/2019

♥  Předseda: Miškayová Veronika, do 11/2018
♥  Místopředseda: Hnila Zdeněk, do 11/2018
♥  Pokladník : Minksová Marcela – externí

Zástupci MŠ:

♥  Čechová Marie, Jelínková Daniela, Kubaníková Jana, Olejníková Monika, Řeháková Barbora, Válková Vendula, Zahradilová Martina

Zástupci ZŠ:

♥  1. ročník : Kotasová Jarmila, Krajcarová Ivana, Zapletalová Koláčková Jana

♥  2. ročník : Hrušková Barbora, Kratochvílová Lenka, Štajnrtová Irena

♥  3. ročník : Gregorová Dagmar, Kurfürstová Jana

♥  4. ročník : Horák Radek

♥  5. ročník : Chlápková Leona, Kubaník Pavel, Smejkalová Olga

STAV ÚČTU k 12.9.2018

Zájmové aktivity, účelové prostředky :

Ostatní prostředky, neúčelové :

 

všechny události klubu rodičů