Září ve školní družině

5.10.2021

Současně se zahájením nového školního roku se plynule rozjela i činnost naší školní družiny. První týden  v září probíhal ve znamení seznamování. Děti se seznámily s pravidly a provozem školní družiny, zejména prvňáčci poznali nové kamarády, paní vychovatelky a prostory školní družiny.

Díky krásnému počasí, které nám přálo, jsme hodně aktivit provozovali venku, nejen na školním hřišti, ale také v přírodě. A protože máme přírodu rádi, tak jsme se ji snažili vyčistit od různých odpadových surovin, které do ní nepatří. Dále jsme sbírali přírodniny a vytvářeli jsme z nich obrázky.

Na školním hřišti jsme uskutečnili atletické závody, kde jsme soutěžili v hodu, skoku do dálky, v krátkém a dlouhém běhu.

V pár deštivých dnech, které nám září přineslo, jsme v prostorách ŠD provozovali různé výtvarné aktivity, mezi nimi i modelování z keramické hlíny. Také jsme si četli pohádky a příběhy o podzimu.

Poslední zářijový pátek jsme si zpříjemnili opékáním špekáčků pod Kozincem a hraním různých her.

Kateřina Žůrková, Šárka Biová, Jana Kubaníková

foto

Projektový den na Skládce v Bystřici pod Hostýneminformace ke screeningovému testování 8.11.-15.11.2021