Zápis MŠ

30.9.2019

Oznámení o přijetí do MŠ Chvalčov 2019/2020

Ředitel školy rozhodl v souladu s § 46, § 165, odst.2 a § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání(školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 těmto uchazečům(uchazečkám):

Uchazeč(ka) ( registrační číslo )                                                     Výsledek řízení

4/2019 – ZMS                                                                                   Přijat(a)

5/2019 – ZMS                                                                                   Přijat(a)

6/2019 – ZMS                                                                                   Přijat(a)

7/2019 – ZMS                                                                                   Přijat(a)

8/2019 – ZMS                                                                                   Přijat(a)

9/2019 – ZMS                                                                                   Přijat(a)

10/2019 – ZMS                                                                                 Přijat(a)

11/2019 – ZMS                                                                                  Přijat(a)

12/2019 – ZMS                                                                                 Přijat(a)

13/2019 – ZMS                                                                                 Přijat(a)

14/2019 – ZMS                                                                                 Přijat(a)

15/2019 – ZMS                                                                                 Přijat(a)

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje k přijetí k předškolnímu vzdělávání, za oznámená.

Všichni uchazeči byli přijati. Kapacita mateřské školy je naplněna, k 30.9.2019 není v MŠ volné místo.

 

Sběr starého papíru 2019MŠ – Výlet na Troják