Zápis do mateřské školy

6.4.2020

Milí rodiče,

v letošním roce nás nečeká tradiční zápis, ale v pozměněné podobě v souladu s opatřeními vydanými MŠMT a v souladu s právními předpisy. Bez osobního kontaktu s dětmi, pouze korespondenčně.

Zákonní zástupci podají do 16. 5. 2020 :

  • tiskopis – Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání – naleznete na stránkách školy v sekci O nás – Úřední deska a dokumenty
  • tiskopis – Čestné prohlášení o očkování – naleznete na stránkách školy v sekci O nás – Úřední deska a dokumenty
  • rodný list dítěte (kopie, sken, foto)

Způsob podání:

  • poštou – preferujeme
  • datovou schránkou
  • emailem s elektronickým podpisem
  • osobní předání (jen po telefonické dohodě)

Škola:

  • do 22. 5. 2020 – přidělí registrační čísla
  • do 29. 5. 2020 – vydá rozhodnutí formou zveřejnění na školním webu pod registračními čísly

 

Máme Vás rádiOtevření ZŠ a MŠ Chvalčov k 25.5.2020