Zahájení školního roku 2020/2021 v ZŠ i v MŠ - roušky nejsou povinné

28.8.2020

Organizace prvního dne v ZŠ

 • Společné zahájení v 8:00, proběhne před školou.
 • Poté se žáci přesunou do svých tříd (vyučování bude zhruba do 8:30  maximálně do 9:00).
 • Žáky 1. třídy doprovodí rodiče.
 • 1.9. nebude ranní družina.
 • Ihned po skončení setkání dětí ve třídách funguje školní družina (do 15:45), nebo žáci odchází domů.
 • Žáci, kteří půjdou do ŠD musí mít lísteček od zákonných zástupců, kdy a s kým odchází domů.
 • Máte-li zájem, musíte žákům 1.ročníku oběd nahlásit na tel. 573 378 304 (i na záznamník), nebo: jidelna@zschvalcov.cz  nejpozději do pondělí 31. 8. 2020 do 12:00.
 • Žáci 2.-5.ročníku mají automaticky oběd přihlášen. Odhlásit jej lze: na tel. 573 378 304 (i na záznamník) nebo : jidelna@zschvalcov.cz , nejpozději do pondělí 31. 8. 2020 do 12:00.
 • Žáci si nemusejí brát aktovku, vhodné jsou přezůvky.
 • Roušky nejsou povinné, ale dodržujte, prosím, stanovená hygienická opatření naší školy.
 • Před prvním příchodem dítěte do školy se nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

 

 

Zahájení školního roku v MŠ

 • Provoz MŠ zahajujeme od 6 hodin v běžném režimu.
 • Děti se budou do 7:30 hodin scházet ve třídě Berušek.
 • Před prvním příchodem dítěte do školky se nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Po příchodu do třídy si každé dítě v doprovodu učitelky důkladně umyje ruce teplou vodou a mýdlem.
 • Následně budeme dbát na dodržování hygieny (rukou) po celou dobu jeho pobytu ve školce.
 • V rámci prevence bude prováděno časté a intenzivní větrání ve třídách a ostatních prostorách.
 • Povinností rodičů je přivádět do mateřské školy pouze děti zdravé, bez příznaků respiračního a infekčního onemocnění.
 • Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Tuto skutečnost potvrzuje odborný lékař alergolog.
 • V případě, že se příznaky vyskytnou v průběhu přítomnosti dítěte ve škole, neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti. Zákonný zástupce bude informován neprodleně s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte ze školy.
 • Všechny děti mají automaticky oběd přihlášen. Odhlásit jej lze na tel. 573 378 304 nebo emailem jidelna@zschvalcov.cz, nejpozději do pondělí 31. 8. 2020 do 12:00.

 

Děti budou potřebovat:

 • pohodlné oblečení do třídy
 • přezůvky s pevnou patou
 • náhradní oblečení do skříňky
 • oblečení a obuv na zahradu
 • hrneček – Berušky 1x, Sluníčka 2x
 • pyžamo na odpolední odpočinek

 

 • Vzhledem ke stávající epidemiologické situaci se do odvolání ruší čištění zubů po obědě a nošení sladkostí při oslavě narozenin a svátků.
 • V případě potřeby dítěte je možné si donést jednu menší plyšovou hračku na spaní.

 

 

Pomůcky a potřeby pro žáky 1. ročníku ve školním roce 2020/2021Ceny stravného od 1.9.2020