Učivo od 3. 4.

3.4.2019

JČ – opak. – shoda přísudku s nevyjádřeným podmětem – list 91/4, rozkazovací způsob – U 95/1, 3, PS 12/1 – podtrhnout slovesa v rozkaz. způsobu

Vl – Stroje ovládly život

5. 4.

A – PS 47/7, U – hra str. 46 – 47

Čt – str. 97 – 98

Náhradní termín pro napsání čtvrtletních prověrek je ve středu 10. 4.

8. 4.

JČ – podmiňovací způsob – U str. 97, PS 13/2

M – opak. des. čísel – U 112/10, 14,  113/22, Jednoduché úlohy s procenty – U str. 116

Vl – Národ sobě

A – test 21. lekce, 22. l. – U i PS 48/1, 2

Zápisy ZŠ,MŠŠkolní kolo recitační soutěže