Testování žáků 5.r.

13.6.2019

Tak jako každý rok, i letos se naši páťáci, kteří se s naší školou loučí, podrobili celostátnímu testování z jednotlivých předmětů, abychom věděli, jak si naši žáci stojí v rámci testovaných škol v rámci celé republiky a v rámci našeho kraje. Úspěšnost se vyjadřuje v percentilech. Percentil udává, kolik procent tříd dosáhlo horšího výkonu. Např. percentil 95 znamená, že 95% tříd bylo horších a jen 5% bylo lepších.Myslím, že se nemáme za co stydět.

 

Předmět Percentil v rámci celé ČR Percentil v rámci kraje
Český jazyk 94 100
Matematika 90 91
Anglický jazyk 86 82
Člověk a jeho svět 94 91

Alena Konečná, třídní učitelka 5. ročníku

Turnaj v miniházenéBylinkové záhony