Těšíme se na prvňáčky a druháčky.

12.11.2020

Vážení rodiče, milí žáci,

s velkou radostí Vás informujeme o změně způsobu vzdělávání v naší škole.

Od středy 18.11.2020 je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku ve školách, proto budou žáci 1. a 2. třídy pokračovat v běžné výuce.

Rozvrh hodin všech žáků bude částečně upraven. Každý den budou mít děti jen 4 vyučovací hodiny, nebude tělesná a hudební výchova.

Děti musí mít během celého pobytu ve škole nasazenou roušku.

Třídy budou pravidelně větrány a budou dodržována zvýšená hygienická opatření.

Dětem prvního a druhého ročníku jsou také automaticky přihlášeny obědy. Pokud nebudete chtít obědy odebírat, kontaktujte prosím vedoucí školní jídelny.

Žáci, kteří pokračují v distanční výuce, mají možnost odebírat obědy do jídlonosičů. Vyzvedávat si je musí ze spojovací chodby (vchod od bytů), kde si na vyhrazeném místě přemístí sami oběd z talíře do jídlonosiče.

Provoz školní družiny:

Ranní družina: 6.30 – 7.45 hodin

Odpolední družina: 11.40 – 15.45 hodin

Děti i při pobytu ve školní družině musí mít roušky.

Budeme se snažit trávit hodně času venku, proto prosíme o vhodné, teplé, sportovní oblečení i obutí pro vaše děti.

 

Od 18.11.2020 jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník). O organizaci případné konzultace rozhoduje ředitelka školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

 

Těšíme se na vás.

 

Logopedie- inspiraceMŠ – Tematické dny