Příměstské tábory 2020

17.2.2021

Vracíme se zpátky do léta, kdy na naší škole proběhly tábory pro děti v rámci projektu „Dětské kluby a příměstské tábory na Podhostýnsku“ – Projekt je realizovaný a financovaný s podporou ESF, Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu, reg. číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015688.

V Příměstském táboře jsme vykonali mnoho činností. Z těchto činností vybíráme např.:

Aktivity v Lesní tělocvičně, Dramatizace pohádky, výlet do ZOO Lešná, Sportovní den, návštěva výstavy v Holešově.

Pokud situace dovolí, těšíme se na Vás v létě 2021.

Foto

MŠ – Zimní období ve třídě SluníčekUZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY