Projekt: ŠABLONY pro MŠ Chvalčov

27.11.2017

Milí rodiče, hlavně předškoláků,

naše mateřská škola je zapojena do projektu – podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ.

Zní to asi trochu krkolomně, ale díky tomuto projektu může naše školka využívat služby chůvy, která pomáhá s integrací dětí do 3 let. Můžeme zorganizovat „Odborně zaměřená tematická setkávání s rodiči dětí v MŠ, za účasti externích odborníků“. Cílem této aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí do základní školy.

 

Setkávání s rodiči se uskuteční zpravidla jedenkrát měsíčně v pondělí přímo v naší školce v odpoledních hodinách – od 16,00 do cca 18,00 hodin.

Setkávání jsou financována z operačního programu MŠMT Vývoj, výzkum a vzdělání, tzn. pro účastníky jsou zdarma.

Každé setkání bude koncipováno jako příjemné setkání rodičů s odborníkem, kde si můžete v klidu dát kávu či čaj. Jistě oceníte spoustu nových informací a zároveň příležitost k Vašim otázkám a vzájemnému sdílení rodičovských zkušeností.

Můžete se těšit na tato témata:

  1. Dítě a pohádka     (Iva Řehůřková)                                                                   11. 12. 2017
  2. Jak ovlivnit vývoj dítěte pomocí stravy?   (Lenka Kalužová)                         15. 1. 2018
  3. Školní zralost a připravenost    (Leona Chlápková)                                       12. 2. 2018
  4. Komunikace jako nástroj dobrých vztahů    (Iva Řehůřková)                       26. 3. 2018
  5. Prevence nesprávné výslovnosti    (Leona Chlápková)                                  9. 4. 2018
  6. Prevence úrazů dětí první pomoc u dětských úrazů    (David Románek)   21. 5. 2018

7. (Jak vést děti k zodpovědnosti nebo Nejčastější poruchy zdraví u předškolních dětí)

 

Termíny jsou orientační, vždy nejpozději 14 dní před setkáním budete informování o přesném datu, čase, lektorovi a obsahu dané besedy.

Setkávání jsou určena především pro Vás, rodiče předškoláků. Zúčastnit se ale samozřejmě můžou i rodiče ostatních dětí. Můžete se zúčastnit jednoho vybraného, ale i všech setkání. V případě zájmu, se prosím, před každým setkáním nahlaste některé paní učitelce.

 

Budeme se těšit :0)

Co by mělo dítě při nástupu do mateřské školy zvládatVánoce v MŠ