Příměstský tábor - 3. turnus

16.8.2021

Třetí a zároveň poslední turnus příměstských táborů, které se konaly v letních měsících na naší škole, byl ukončen.  Příměstské tábory se uskutečňují v rámci projektu „Dětské kluby a příměstské tábory na Podhostýnsku“ – Projekt je realizovaný a financovaný s podporou ESF, Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu, reg. číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015688.

Program třetího turnusu byl stejně bohatý jako v předchozích turnusech. První den děti tvořily svou vlajku z přírodních materiálů. Druhý den byl ve sportovním duchu, kdy děti soutěžily v družstvech, a za své výkony byly odměněny diplomem a sladkostí. Ve středu aktivity probíhaly na Kozinci, děti měly za úkol kreativně ztvárnit přírodní živly. Ve čtvrtek byl turistický výšlap na Hostýn. A poslední závěrečný den patřil osvěžení v bazéně u pana Miroslava Žůrka.

Děkujeme pečovatelům Kláře Žůrkové a Davidovi Dubickému za pestrý program aktivit a těšíme se na další spolupráci.

FOTO

Příměstský tábor – 2. turnusInformace k zahájení školního roku a ke screeningovému testování