Příměstský tábor - 2. turnus

9.8.2021

Od 26.7.2021 do 30.7.2021 probíhal na naší škole 2. turnus příměstských táborů, které se uskutečňují v rámci projektu „Dětské kluby a příměstské tábory na Podhostýnsku“ – Projekt je realizovaný a financovaný s podporou ESF, Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu, reg. číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015688.

Druhý turnus oblíbených příměstských táborů probíhal ze začátku ve stejném duchu. Děti si stavěly lodičky, se kterými následovně jely závod na říčce Bystřičce. Další dny pokračovaly ve tvoření, ale tentokrát lesních skřítků z různých přírodnin. Také nechyběla soutěž o nejvyšší věž z věcí, které najdou v lese. Čtvrteční den děti strávily v Zoo Zlín Lešná, kde mohly vidět nově narozené slůně. Poslední den byl zakončen sportovní soutěží a odpoledním osvěžením v bazénu u Ivany a Josefa Krajcarových, čímž chceme moc poděkovat za poskytnutí příležitosti se v takových horkých letních dnech osvěžit.

Těšíme se na poslední turnus probíhající od 9.8 do 13.8 2021

foto

Příměstský tábor 12.7.-16.7.2021Příměstský tábor – 3. turnus