Preventivní program

17.2.2020

V rámci Školního preventivního programu, dne 12.3.2020,  proběhne ve všech třídách preventivní program zaměřený na zdravý životní styl, vztahy ve třídě, prevence šikany a kyberšikany,… Programem nás budou provázet metodici KPPP a ZDVPP Zlín. Každý žák, který se programu účastní, musí mít podepsaný informovaný souhlas rodičů.

Chřipková epidemieRecitační soutěž