Pozvánka

13.9.2017

P  O  Z  V  Á  N  K  A  

Dovolujeme si Vás tímto pozvat na

Č L E N S K O U   S C H Ů Z I  Klubu rodičů,

která se uskuteční  ve středu 4. 10. 2017 od 17 hodin ve 3. třídě

 (I. patro naproti schodišti).

Schůze je určena všem členům, tzn. zákonným zástupcům dětí MŠ i ZŠ.

Těšíme se na Vás

Pedagogický sbor v MŠ ve školním roce 2017/2018Organizace doplňkových činností v MŠ