Podhostýnská školní liga

13.12.2017

Naši žáci se úspěšně pod vedením Mgr.Martiny Chvatíkové zúčastnili turnaje v miniházené, který proběhl ve sportovní hale v Bystřici p.H. A byli velmi úspěšní :

  • Kategorie žáků 5.ročníků ( s dopomocí 4.ročníku ) vybojovali chlapci 2.místo ze sedmi družstev
  • Kategorie žáků 5.ročníků ( s dopomocí 4.ročníku ) vybojovaly dívky 3.místo ze sedmi družstev
  • Kategorie žáků 2.ročníků ( s dopomocí 1.ročníku ) vybojovali chlapci 2.místo ze sedmi družstev

 

♠ Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy !

Mikulášská besídka, 5.12.2017Spaní ve škole, 21.12.-22.12.