Organizace výuky od 4. ledna 2021 do 10. ledna 2021

28.12.2020

Vážení rodiče, milí žáci, milé děti.

Na základě nařízení vlády ČR dojde od 4. ledna 2021 do 10. ledna 2021 k následující změně organizace výuky na naší škole.

 • 1. a 2. ročník pokračuje v prezenční výuce. Rozvrh hodin bude částečně upraven, každý den budou mít děti jen 4 vyučovací hodiny (viz. rozvrh v období 18.11.2020 – 30.11.2020)
 • Děti musí mít během celého pobytu ve škole nasazenou roušku.
 • Třídy budou pravidelně větrány a budou dodržována zvýšená hygienická opatření.
 • Dětem 1. a 2. ročníku jsou také automaticky přihlášeny obědy. Pokud nebudete chtít obědy odebírat, kontaktujte prosím vedoucí školní jídelny.

Provoz školní družiny:

 • Ranní družina: 6.30 – 7.45 hodin
 • Odpolední družina: 11.40 – 15.45 hodin
 • Děti i při pobytu ve školní družině musí mít roušky.
 • Budeme se snažit trávit hodně času venku, proto prosíme o teplé sportovní oblečení i obutí pro vaše děti.

 

 • 3., 4. a 5. ročník přechází na distanční výuku dle rozvrhu hodin platného od 18.11.2020, sledujte prosím naplánované hodiny v aplikaci Teams
 • Nabízíme zapůjčení tabletů pro distanční výuku, tablety si rodiče mohou vyzvednout po telefonické domluvě u ředitelky školy.
 • Opět budou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník). O organizaci případné konzultace rozhoduje ředitelka školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.
 • Žákům přecházejícím na distanční výuku budou obědy automaticky odhlášeny.
 • Žáci však mají možnost odebírat obědy do jídlonosičů. Vyzvedávat si je musí ze spojovací chodby (vchod od bytů), kde si na vyhrazeném místě přemístí sami oběd z talíře do jídlonosiče. Obědy je nutné si telefonicky přihlásit u vedoucí školní jídelny.

O dalším vývoji a způsobu vyučování vás budeme včas informovat.

Mateřská škola bude v provozu bez omezení. Děti a pedagogové nemusí nosit roušky.

Děkujeme za spolupráci a respektování pravidel.

 

Vánoční prázdninyMŠ – UZAVŘENÍ TŘÍDY BERUŠEK