MŠ - Informace a doporučení rodičům

5.9.2018

Provoz mateřské školy:

– 6.00 – 16.00 hodin

Přivádění dětí do MŠ:

– nejpozději do 8.00 hodin – tak, aby se nenarušovaly ranní činnosti s dětmi

Vyzvedávání dětí:

– po obědě 11.45 – 12,00 hodin

– odpoledne 14.20 – 16.00 hodin

– osobně nebo pověřená osoba, popř. sourozenec starší 10-ti let na základě zmocnění

Omlouvání nepřítomnosti dětí v MŠ:

– den předem

– nejpozději do 7,00 hodin daného dne

– první den nemoci má dítě nárok na dotovaný oběd, který si zákonný zástupce může vyzvednout do jídlonosiče ve školní jídelně

– příchod po delší nepřítomnosti nahlásit dopředu – odpolední svačinu stačí odhlásit v daný den ráno učitelce ve třídě

MŠ – Nový školní rokZahájení školního roku 2018/2019