Informace pro rodiče 1. ročníku

13.10.2020

Od 14.10. do 2.11. 2020 budou ZŠ a ŠD zcela uzavřeny. Distanční výuka bude probíhat od 14.10. do 23.10. Účast na výuce je pro žáky povinná. O konkrétní podobě distanční výuky vás budou informovat třídní učitelé. V případě, že se žák nemůže z jakéhokoliv důvodu distanční výuky zúčastnit, musí jej zákonný zástupce telefonicky nebo písemně omluvit třídnímu učiteli do dvou dnů. Od 26.10. do 30.10. budou prodloužené podzimní prázdniny.

Žádosti o ošetřovné budou k vyzvednutí od 14.10. od 10:00 ve sborovně školy.

Obědy jsou od 14.10. do 2.11. žákům automaticky odhlášeny.

V době od 14.10.-23.10. se mohou žáci k odběru obědů za běžnou cenu přihlásit den předem, telefonicky na 573 378 304. Zájemci si budou brát oběd do jídlonosičů a vyzvedávat si ho ze spojovací chodby (vchod od bytů), kde si na vyhrazeném místě přemístí sami oběd z talíře do jídlonosiče. Nevydezinfikovaný jídlonosič nesmí do kuchyně, ani jídelny.

Mateřská škola bude dál fungovat ve stávajícím režimu.

Od 14.10. do 2.11. 2020 budou ZŠ a ŠD zcela uzavřeny. Distanční výuka bude probíhat od 14.10. do 23.10. Účast na výuce je pro žáky povinná. Od 26.10. do 30.10. budou prodloužené podzimní prázdniny.

Od této chvíle budeme komunikovat pomocí této e-mailové adresyvyukamartinkova@zschvalcov.cz, 

popřípadě na telefon. čísle: 774 658 875 (přímo mé soukromé)

Od pondělí 19.10.-23.10. budete moci využít Skype-přesné instrukce pošlu.

Žáci 1. třídy dostaly zadání ve svých pracovních sešitech na středu, čtvrtek i pátek. A to:

Matematika s.15 (mají označeno tečkou)

Moje první psaní str.31, 33 (mají označeno tečkou)

Písmenkový sešit-nakresli, vystřihni obrázky k písmenku E (mají označeno tečkou)

Živá abeceda str.24 (nemají označeno, ale splňte všechny úkoly na této straně)

Vyplněné úkoly nefoťte, neskenujte. Ohodnotím je dětem až přijdou zpět do školy.

 

Další zadání úkolů, postupy při výuce, odkazy na výuková videa, procvičovací stránky obdržíte v dalších e-mailech.

Sledujte také stránky školy a třídy.www.zschvalcov.cz

V případě, že se žák nemůže z jakéhokoliv důvodu distanční výuky zúčastnit, musí jej zákonný zástupce telefonicky nebo písemně omluvit třídnímu učiteli do dvou dnů.

Žádosti o ošetřovné budou k vyzvednutí od 14.10. od 10:00 ve sborovně školy. 

Obědy jsou od 14.10. do 2.11. žákům automaticky odhlášeny.

V době od 14.10.-23.10. se mohou žáci k odběru obědů za běžnou cenu přihlásit den předem, telefonicky na 573 378 304. Zájemci si budou brát oběd do jídlonosičů a vyzvedávat si ho ze spojovací chodby (vchod od bytů), kde si na vyhrazeném místě přemístí sami oběd z talíře do jídlonosiče. Nevydezinfikovaný jídlonosič nesmí do kuchyně, ani jídelny.

Mateřská škola bude dál fungovat ve stávajícím režimu. 

 

Uzavření ZŠ a distanční výuka od 14.10. 2020Logopedie-informace o poradenské péči